هخامنش کرمان
s
من شکست ناپذیرم
درباره ی وبلاگ


من هخامنش سعیدی هستم، زاده ی ۵ مهر در کرمان. فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.
۰۹۳۵۲۱۹۰۰۵۴

نویسنده ی وبلاگ : هخامنش سعیدی
اینجا #کرمانشاه - #بی_ستون - تندیس #هرکول #یونانی { خدای جنگ فرزند #زعوس ( #خدای #خدایان #یونان )} و نیز #غار_شکارچیان { نخستین زیستگاه #انسان_نعاندرتال در #ایران در ۲۵۰ هزار سال پیش}. پاییز 98

https://www.aparat.com/v/9dAPr

#استان_کرمانشاه #kermanshah #هراکلیس #heracles #greece #بیستون #غار
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekermanshah #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع :
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/01/30
اینجا #کرمانشاه - #بی_ستون - دامنه ی #پارتی - سنگ نگاره ی #بلاش_اشکانی . پاییز 98

{ از آنجا ک بخشی از سنگ نبشته آسیب دیده است هنوز پدیدار نگردیده است ک این #بلاش کدام یک از آن 6 بلاش #اشکانی است!}

https://www.aparat.com/v/FznRa

 #استان_کرمانشاه #kermanshah #اشکانیان #اشکانی_ها #بیستون #iran #persia #پارت #پارتی_ها
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekermanshah #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : ایران گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/01/30
اینجا #کرمانشاه - #طاق_بستان - سنگ نگاره های #خسرو_پرویز و نیز #شاپور_دوم ساسانی و #شاپور_سوم ساسانی و #اردشیر_دوم #ساسانی . پاییز 98

{ همچنین محمدعلی میرزا ( پسر #فتح_علی_شاه #قاجار ) در قرن 19 میلادی در #طاق_بستان نقش نگاره ای را ساخت}

https://www.aparat.com/v/z3An6

#استان_کرمانشاه #kermanshah #sasanid #ساسانیان #ساسانی_ها #شبدیز#ایران_باستان #ایران #persia
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekermanshah #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : ایران گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/01/30
اینجا #کرمانشاه - #بی_ستون - سنگ نگاره و سنگ نبشته ی #داریوش_یکم_هخامنشی و نیز سنگ نگاره های #مهرداد_دوم_اشکانی و #گودرز_دوم_اشکانی و نیز سنگ نبشته ی شیخ علی خان زنگنه { دوران #صفویه }. پاییز 98

https://www.aparat.com/v/y8V53

 #استان_کرمانشاه #kermanshah #بیستون #iran #persia #داریوش_هخامنشی #هخامنشیان #هخامنشی_ها #داریوش_یکم #اشکانیان #اشکانی_ها #ایران_باستان
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekermanshah #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : ایران گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/01/30
اینجا جاده ی #کرمانشاه ب #پاوه - #جنگل_بلوط . پاییز 98

https://www.aparat.com/v/udZkn

#استان_کرمانشاه #kermanshah #درخت_بلوط
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekermanshah #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : ایران گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/01/30
اینجا #کرمانشاه - #بی_ستون - #فرهاد_تراش . پاییز 98

{ #فرهاد_کوهکن ب عشق #شیرین ( زن ارمنی #خسرو_پرویز #ساسانی ) این کوه را تراشید}

https://www.aparat.com/v/foalq

#استان_کرمانشاه #kermanshah #ساسانی_ها #ساسانیان #sasanid #خسرو_پرویز_ساسانی #شیرین_و_فرهاد #خسرو_و_شیرین #ایران #persia #iran #بیستون
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekermanshah #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : ایران گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/01/30
اینجا #استان_کرمانشاه - #بیستون - #امامزاده باقر. پاییز 98

{ از نوادگان #امام_موسی_کاظم }

https://www.aparat.com/v/ePZQq

#kermanshah #بی_ستون
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekermanshah #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : ایران گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/01/30
اینجا #استان_کرمانشاه - #بی_ستون - سازه ی نا پایان #خسرو_پرویز_ساسانی و نیز #کاروانسرا ی #ایلخانی . پاییز 98

https://www.aparat.com/v/zecra

#کرمانشاه #kermanshah #ساسانی_ها #ساسانیان #sasanid #خسرو_پرویز #ایران #persia #iran #بیستون #ایلخانیان
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekermanshah #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : ایران گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/01/30
اینجا #کرمانشاه - #درخت_رحمت . پاییز 98

{ #درخت #چنار 2000 ساله}

https://www.aparat.com/v/9DSn5

#درخت_چنار #kermanshah #درخت_کهنسال #استان_کرمانشاه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekermanshah #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : ایران گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/01/30
اینجا #کرمانشاه - #تکیه_معاون_الملک . پاییز 98

{ حسین خان معین‌الرعایا در سال ۱۲۸۲ این تکیه را ساخت. گروهی از مشروطه‌خاهان در سال ۱۲۸۸ اینجا را ب توپ بستند! در سال ۱۳۲۰ میرزا حسن خان معاون‌الملک حسینیه را از برادرانش خریداری و آنرا بازسازی کرد. معمار این ساختمان اصغر معمار باشی بود}

https://www.aparat.com/v/WBJdA

 #استان_کرمانشاه #kermanshah #کاشی #قاجاریه #قاجار #شاهنامه_خوانی #شاهنامه_فردوسی
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekermanshah #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : ایران گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/01/30
اینجا #استان_کرمانشاه - #روانسر - #غار__قوری_قلعه . پاییز 98

{ این #غار 65 میلیون ساله بزرگترین #غار_آبی #خاورمیانه است. درازای این غار ۱۲ کیلومتر و ژرفای آن ۳۱۴۰ متر است! دمای درون این غار زنده ۷ تا ۱۱ درجه است ک در همه ی فصلهای سال یکسان است. اینجا 50000 سال پیش تا 12000 سال پیش خانه ی شکارچیان دوران سنگی بوده ‌است}

https://www.aparat.com/v/sMRBc

#قندیل #cave #kermanshah #کرمانشاه #مزوزوییک
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekermanshah #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : ایران گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/01/30
اینجا #استان_کرمان - #باغ_بیگلر_بیگی ( #باغ_فتح_آباد ) . اردیبهشت 98

{ در سال 1255 ب دست فضل علی خان بیگلر_بیگی ( فرمانروای #کرمان ) ساخته شد}

https://www.aparat.com/v/r7inz

#اختیار_آباد #kerman #صدا_پیشه #صدا_پیشگی
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #mustseezarand #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/01/26
اینجا #کرمان - #گنبد_جبلیه ( #گنبد_گبری ). مرداد 98

{ در دوران #ساسانی_ها از ساروج ( از آمیختن آهک شکفته، خاکستر، ماسه بادی، خاک رس، گیاه لوی یا مغز نی ساخته می‌شود) و سنگ ساخته شد و برخی بر این باورند ک از #شیر_شتر ساخته شده است! ابو علی محمد بن الیاس ( فرمانروای #کرمان در دوران #سامانی_ها ) اینجا را بازسازی کرد. کسی نمی داند گنبد جبلیه در گذشته آرامگاه بوده است یا جایگاه #اختر_شناسی یا #آتشکده ؟}

https://www.aparat.com/v/D9f37

 #kerman #ساسانیان #موزه_سنگ #موزه #kerman #صدا_پیشه #صدا_پیشگی #سامانیان
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #mustseezarand #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/01/26
اینجا #استان_کرمان - #زرند - #یزدانشهر - #چهار_برج_شاهرخ_خان . فروردین 1398

{ در سال 1128 #شاهرخ_خان_افشار ک در دوران #نادر_شاه_افشار فرمانروای #کرمان بود این ساختمان را ساخت و چهار #برج آنرا سلمان برهانی زرندی و غلام حسین برهانی زرندی ( پسرش) پس از 50 روز ساختند}

https://www.aparat.com/v/ju79r

#چهار_برج #یزدان_آباد #زراوند #zarand #kerman #shotonnokia #قلعه #دژ #صدا_پیشه #صدا_پیشگی #افشاریه #افشار
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #mustseezarand #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/01/26
اینجا #استان_کرمان - #زرند - #سقاخانه #حضرت_ابوالفضل

https://www.aparat.com/v/Q5deG

#حضرت_عباس #kerman #zarand #سقا #علمدار_کربلا #زراوند
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #mustseezarand #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/01/26


( همه ی صفحه ها : 2 )    1   2   

www.instagram.com/hakhamaneshs
نام و نام خانوادگی      
ایمیل      
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic