هخامنش کرمان من هخامنش سعیدی هستم، زاده ی ۵ مهر در کرمان. فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان. ۰۹۳۵۲۱۹۰۰۵۴ tag:http://olyafent.mihanblog.com 2020-06-02T23:07:14+01:00 mihanblog.com اینجا استان کرمان - بردسیر - دژ دیو . خرداد 99 2020-06-02T15:37:01+01:00 2020-06-02T15:37:01+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/331 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #بردسیر - #دژ_دیو . خرداد 99{ #دژ دیو یادگار دوران #هخامنشی_ها با پیشینه ای 2500 ساله است. از آنجا ک این #قلعه و کوه آن از دور ب سان #دیو است آنرا #قلعه_دیو می خانند!}https://www.aparat.com/v/RIsn0#هخامنشیان #هخامنشی #kerman #کرمان #bardsir #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صدا_پیشه #صدا_پیشگی #صداپیشگی #mustseekerman #mustseebardsir #mustseeiran #visitira اینجا #استان_کرمان - #بردسیر - #دژ_دیو . خرداد 99

{ #دژ دیو یادگار دوران #هخامنشی_ها با پیشینه ای 2500 ساله است. از آنجا ک این #قلعه و کوه آن از دور ب سان #دیو است آنرا #قلعه_دیو می خانند!}

https://www.aparat.com/v/RIsn0

#هخامنشیان #هخامنشی #kerman #کرمان #bardsir
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صدا_پیشه #صدا_پیشگی #صداپیشگی
#mustseekerman #mustseebardsir #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama ]]>
اینجا استان کرمان - بردسیر - حنفیه- آسیاب حنا ( حنا سایی ). خرداد 99 2020-06-02T09:56:18+01:00 2020-06-02T09:56:18+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/330 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #بردسیر - حنفیه- #آسیاب_حنا ( #حنا_سایی ). خرداد 99https://www.aparat.com/v/eOjSQ#حنا #kerman #کرمان #bardsir #آسیاب#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #mustseekerman #mustseebardsir #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mcthir #kerman_cthh اینجا #استان_کرمان - #بردسیر - حنفیه- #آسیاب_حنا ( #حنا_سایی ). خرداد 99

https://www.aparat.com/v/eOjSQ

#حنا #kerman #کرمان #bardsir #آسیاب
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseebardsir #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mcthir #kerman_cthh ]]>
اینجا استان کرمان - بردسیر - دریاچه ی ترشاب . خرداد 99 2020-06-01T12:53:41+01:00 2020-06-01T12:53:41+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/329 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #بردسیر - دریاچه ی #ترشاب . خرداد 99https://www.aparat.com/v/KkXiu#دریاچه #دریاچه_ترشاب #kerman #کرمان #bardsir #آبگیر #برکه#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs#mustseekerman #mustseebardsir #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama اینجا #استان_کرمان - #بردسیر - دریاچه ی #ترشاب . خرداد 99

https://www.aparat.com/v/KkXiu

#دریاچه #دریاچه_ترشاب #kerman #کرمان #bardsir #آبگیر #برکه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseebardsir #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama ]]>
اینجا استان کرمان - بردسیر - آرامگاه آقا سید محمد ( پیر جار سوز ) . خرداد 99 2020-06-01T12:41:42+01:00 2020-06-01T12:41:42+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/328 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #بردسیر - آرامگاه آقا سید محمد ( #پیر_جار_سوز ) . خرداد 99{ #پیر_جارسوز در قرن 7 در بردسیر می زیست. برخی بر این باورند ک اینجا در گذشته #آتشکده بوده است ک پس از شکست #ایران از عربها و #مسلمانها اینجا رها شد و چند سال پس از آن جایگاه و نیایشگاه بینشمندها شده است و پس از مرگشان در همینجا ب خاک سپرده می شدند}https://www.aparat.com/v/qt8ZH#زرتشتی #kerman #کرمان #bardsir #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhaman اینجا #استان_کرمان - #بردسیر - آرامگاه آقا سید محمد ( #پیر_جار_سوز ) . خرداد 99

{ #پیر_جارسوز در قرن 7 در بردسیر می زیست. برخی بر این باورند ک اینجا در گذشته #آتشکده بوده است ک پس از شکست #ایران از عربها و #مسلمانها اینجا رها شد و چند سال پس از آن جایگاه و نیایشگاه بینشمندها شده است و پس از مرگشان در همینجا ب خاک سپرده می شدند}

https://www.aparat.com/v/qt8ZH

#زرتشتی #kerman #کرمان #bardsir
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صدا_پیشه #صدا_پیشگی #صداپیشگی
#mustseekerman #mustseebardsir #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mcthir #kerman_cthh]]>
اینجا استان کرمان - بردسیر - دهستان 2000 ساله ی بیدخوان . خرداد 99 2020-05-31T17:14:45+01:00 2020-05-31T17:14:45+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/327 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #بردسیر - دهستان 2000 ساله ی #بیدخوان . خرداد 99https://www.aparat.com/v/vIg9q#بیدخون #kerman #کرمان #bardsir #ییلاق #ییلاقی #رود #درخت #آب#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia

https://www.aparat.com/v/vIg9q

#بیدخون #kerman #کرمان #bardsir #ییلاق #ییلاقی #رود #درخت #آب
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia ]]>
اینجا کرمان - ده بالا - بندر والی آباد- دژ گنج علی خان . خرداد ۹۹ 2020-05-31T16:00:51+01:00 2020-05-31T16:00:51+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/326 هخامنش سعیدی اینجا #کرمان - #ده_بالا - بندر والی آباد- #دژ_گنج_علی_خان . خرداد ۹۹https://www.aparat.com/v/2f8Za{ #دژ_گنجعلی_خان در دوران #صفویه ساخته شد. #گنج_علی_خان فرمانروای کرمان در دوران #شاه_عباس_صفوی بود ک از سال 974 تا 1002 فرمانروای کرمان، #سیستان ، #بلوچستان و قندهار بود. در سال 1004 #گنجعلی_خان در حالی ک نزدیک نرده ی ایوانی در ارگ قندهار خابیده بود از بالا ب پایین افتاد و درگذشت و در #مشهد ب خاک سپرده شد} #گنجعلیخان #دژ_گنجعلیخان #قلعه_گنج_علی_خان #قلعه_گنجعلی_خان #قلعه_گنجعلیخان #ke اینجا #کرمان - #ده_بالا - بندر والی آباد- #دژ_گنج_علی_خان . خرداد ۹۹

https://www.aparat.com/v/2f8Za

{ #دژ_گنجعلی_خان در دوران #صفویه ساخته شد. #گنج_علی_خان فرمانروای کرمان در دوران #شاه_عباس_صفوی بود ک از سال 974 تا 1002 فرمانروای کرمان، #سیستان ، #بلوچستان و قندهار بود. در سال 1004 #گنجعلی_خان در حالی ک نزدیک نرده ی ایوانی در ارگ قندهار خابیده بود از بالا ب پایین افتاد و درگذشت و در #مشهد ب خاک سپرده شد}

#گنجعلیخان #دژ_گنجعلیخان #قلعه_گنج_علی_خان #قلعه_گنجعلی_خان #قلعه_گنجعلیخان #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia ]]>
اینجا کرمان - ده بالا - راه زیر زمینی ( یا کاریز ؟) و نیز درخت چنار کهنسال. خرداد ۹۹ 2020-05-28T16:22:07+01:00 2020-05-28T16:22:07+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/324 هخامنش سعیدی اینجا #کرمان - #ده_بالا - راه زیر زمینی ( یا #کاریز ؟) و نیز #درخت_چنار کهنسال. خرداد ۹۹https://www.aparat.com/v/8wPSB#فنات #kerman #رود #درخت #چنار #درخت_کهنسال#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia اینجا #کرمان - #ده_بالا - راه زیر زمینی ( یا #کاریز ؟) و نیز #درخت_چنار کهنسال. خرداد ۹۹

https://www.aparat.com/v/8wPSB

#فنات #kerman #رود #درخت #چنار #درخت_کهنسال
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia ]]>
اینجا استان کرمان - زرند - گیسک . خرداد 99 2020-05-26T18:07:26+01:00 2020-05-26T18:07:26+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/323 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #زرند - #گیسک . خرداد 99 { در ساعت 3:4 روز 28 آذر 1356 زمین لرزه ی 5.9 ریشتری در ژرفای 13 کیلومتری گیسک و #در_تنگل را لرزاند ک در پی آن ۶۶۵ تن کشته و ۲۶۰ تن زخمی شدند. در پی ویرانی و آوار فراوانی ک این #زلزله داد این روستا بازسازی نشد! و خالی از زندگی و مردم شد و همینک #اکو_موزه ی #روستایی است}https://www.aparat.com/v/3m4TY#کرمان #kerman #zarand #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhama اینجا #استان_کرمان - #زرند - #گیسک . خرداد 99

{ در ساعت 3:4 روز 28 آذر 1356 زمین لرزه ی 5.9 ریشتری در ژرفای 13 کیلومتری گیسک و #در_تنگل را لرزاند ک در پی آن ۶۶۵ تن کشته و ۲۶۰ تن زخمی شدند. در پی ویرانی و آوار فراوانی ک این #زلزله داد این روستا بازسازی نشد! و خالی از زندگی و مردم شد و همینک #اکو_موزه ی #روستایی است}

https://www.aparat.com/v/3m4TY

#کرمان #kerman #zarand
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseezarand #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia ]]>
اینجا زرند - در تنگل ( باب تنگل )- درخت های سرو 2 قلو 400 ساله. خرداد 99 2020-05-25T16:26:12+01:00 2020-05-25T16:26:12+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/322 هخامنش سعیدی https://www.aparat.com/v/vjCxW#کرمان #kerman #درخت_سرو #درخت_کهنسال#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #mustseekerman #mustseezarand #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia

https://www.aparat.com/v/vjCxW

#کرمان #kerman #درخت_سرو #درخت_کهنسال
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseezarand #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia ]]>
اینجا زرند - گیسک - درخت چنار 700 ساله. خرداد 99 2020-05-25T16:25:41+01:00 2020-05-25T16:25:41+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/321 هخامنش سعیدی اینجا #زرند - #گیسک - #درخت_چنار 700 ساله. خرداد 99https://www.aparat.com/v/mCUaY#کرمان #kerman #درخت #چنار #درخت_کهنسال#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #mustseekerman #mustseezarand #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia اینجا #زرند - #گیسک - #درخت_چنار 700 ساله. خرداد 99

https://www.aparat.com/v/mCUaY

#کرمان #kerman #درخت #چنار #درخت_کهنسال
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseezarand #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia ]]>
اینجا جاده ی کرمان به زرند - دژ گورچوییه . خرداد 99 2020-05-25T16:24:37+01:00 2020-05-25T16:24:37+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/320 هخامنش سعیدی اینجا جاده ی #کرمان به #زرند - #دژ_گورچوییه . خرداد 99{ در گذشته مردی عرب به اینجا آمد و چون تشنه بود با چوب بر سنگ گوری می زند و آب پیدا می شود! برای همین آنرا روستای گورچوییه ( گور+ چو ( چوب)) می خانند}https://www.aparat.com/v/HuCwj#زراوند #zarand #kerman #shotonnokia #قلعه_گورچوییه #قلعه #دژ#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صدا_پیشه #صدا_پیشگی #صداپیشه #صداپیشگی #دوبله #دوبلور#mustse اینجا جاده ی #کرمان به #زرند - #دژ_گورچوییه . خرداد 99

{ در گذشته مردی عرب به اینجا آمد و چون تشنه بود با چوب بر سنگ گوری می زند و آب پیدا می شود! برای همین آنرا روستای گورچوییه ( گور+ چو ( چوب)) می خانند}

https://www.aparat.com/v/HuCwj

#زراوند #zarand #kerman #shotonnokia #قلعه_گورچوییه #قلعه #دژ
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#صدا_پیشه #صدا_پیشگی #صداپیشه #صداپیشگی #دوبله #دوبلور
#mustseekerman #mustseeiran #mustseezarand #visitiran #hamgardi #iran_nama ]]>
اینجا کرمان - موزه ی بی بی جان حیاتی 2020-05-18T14:36:55+01:00 2020-05-18T14:36:55+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/319 هخامنش سعیدی اینجا #کرمان - #موزه ی بی بی جان حیاتی{ بانک شاهنشاهی در سال 1267 ساخته شد و در سال 1320 #مدرسه ی دبستان دخترانه شد و ب نام بانو حیاتی { چکامه سرای زاده ی #بم در دوران #قاجار } نامیده شد. در گوشه ای از این ساختمان خانه ی #لطف_علی_خان_زند ب چشم می خورد} https://www.aparat.com/v/yTUhR#لطفعلی_خان_زند #لطف_علی_خان #لطفعلی_خان #kerman #قاجاریه #شاعر #چکامه_سرا#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhaman اینجا #کرمان - #موزه ی بی بی جان حیاتی

{ بانک شاهنشاهی در سال 1267 ساخته شد و در سال 1320 #مدرسه ی دبستان دخترانه شد و ب نام بانو حیاتی { چکامه سرای زاده ی #بم در دوران #قاجار } نامیده شد. در گوشه ای از این ساختمان خانه ی #لطف_علی_خان_زند ب چشم می خورد}

https://www.aparat.com/v/yTUhR

#لطفعلی_خان_زند #لطف_علی_خان #لطفعلی_خان #kerman #قاجاریه #شاعر #چکامه_سرا
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صدا_پیشه #صداپیشه #صدا_پیشگی #صداپیشگی #دوبلور]]>
اینجا کرمان - آتشکده 2020-05-18T14:31:52+01:00 2020-05-18T14:31:52+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/318 هخامنش سعیدی اینجا #کرمان - #آتشکده https://www.aparat.com/v/6hDLY#kerman #Zoroastrianism #دین_زرتشتی #زرتشتی #زردشتی #دین_زردشتی #آتشکده_زرتشتیها #آتشکده_زردشتیها #آتشکده_زرتشتیان #آتشکده_کرمان #آتش #ساسانی_ها #ساسانیان #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صدا_پیشه #صداپیشه #صدا_پیشگی #صداپیشگی #دوبلور اینجا #کرمان - #آتشکده

https://www.aparat.com/v/6hDLY

#kerman #Zoroastrianism #دین_زرتشتی #زرتشتی #زردشتی #دین_زردشتی #آتشکده_زرتشتیها #آتشکده_زردشتیها #آتشکده_زرتشتیان #آتشکده_کرمان #آتش #ساسانی_ها #ساسانیان
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صدا_پیشه #صداپیشه #صدا_پیشگی #صداپیشگی #دوبلور ]]>
اینجا کرمان - حمام زنانه گنج علی خان 2020-05-18T14:16:17+01:00 2020-05-18T14:16:17+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/317 هخامنش سعیدی اینجا #کرمان - #حمام_زنانه_گنج_علی_خان { #حمام_زنانه_گنجعلی_خان ب دست #گنج_علی_خان ( فرمانروای کرمان) در دوران #صفویه ساخته شد}https://www.aparat.com/v/PFhB1 #مجموعه_گنج_علی_خان #مجموعه_گنجعلی_خان #kerman #گنجعلی_خان #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صدا_پیشه #صداپیشه #صدا_پیشگی #صداپیشگی #دوبلور اینجا #کرمان - #حمام_زنانه_گنج_علی_خان

{ #حمام_زنانه_گنجعلی_خان ب دست #گنج_علی_خان ( فرمانروای کرمان) در دوران #صفویه ساخته شد}

https://www.aparat.com/v/PFhB1

#مجموعه_گنج_علی_خان #مجموعه_گنجعلی_خان #kerman #گنجعلی_خان
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صدا_پیشه #صداپیشه #صدا_پیشگی #صداپیشگی #دوبلور]]>
اینجا کرمان - حمام گنج علی خان 2020-05-18T14:12:20+01:00 2020-05-18T14:12:20+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/316 هخامنش سعیدی اینجا #کرمان - #حمام_گنج_علی_خان { #حمام_گنجعلی_خان در سال 990 ب دست #گنج_علی_خان ( فرمانروای کرمان) در دوران #صفویه ساخته شد. بر سر در این حمام چکامه هایی از #میر_عماد هنرمند دوران #صفویه ب چشم می خورد}https://www.aparat.com/v/ojJBd#مجموعه_گنج_علی_خان #kerman #مجموعه_گنجعلی_خان#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs اینجا #کرمان - #حمام_گنج_علی_خان

{ #حمام_گنجعلی_خان در سال 990 ب دست #گنج_علی_خان ( فرمانروای کرمان) در دوران #صفویه ساخته شد. بر سر در این حمام چکامه هایی از #میر_عماد هنرمند دوران #صفویه ب چشم می خورد}

https://www.aparat.com/v/ojJBd

#مجموعه_گنج_علی_خان #kerman #مجموعه_گنجعلی_خان
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs ]]>
25 اردیبهشت، یادروز ابوالقاسم فردوسی گرامی باد 2020-05-13T17:21:00+01:00 2020-05-13T17:21:00+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/315 هخامنش سعیدی 25 اردیبهشت، یادروز ابوالقاسم منصور ابن حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه #فردوسی گرامی بادhttps://www.aparat.com/v/flBLt{ #ابوالقاسم_فردوسی_طوسی در سال 319 در روستای باژ #توس زاده شد. #ابوالقاسم_فردوسی ک با سراییدن #شاهنامه_فردوسی بزرگترین سراینده ی پارسی‌گو است در سن 85 سالگی در سال 404 در #طوس درگذشت. از آنجا ک فردوسی در چکامه هایش از دین #زرتشت نیز گفته است پس از مرگش ابوالقاسم گرگانی ( روحانی طبرستان) از خاکسپاری پیکر فردوسی در گورستان مسلمانها جلوگیری کرد و ب ناچار او را در باغ خود در توس ب خاک سپر
25 اردیبهشت، یادروز ابوالقاسم منصور ابن حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه #فردوسی گرامی باد

https://www.aparat.com/v/flBLt

{ #ابوالقاسم_فردوسی_طوسی در سال 319 در روستای باژ #توس زاده شد. #ابوالقاسم_فردوسی ک با سراییدن #شاهنامه_فردوسی بزرگترین سراینده ی پارسی‌گو است در سن 85 سالگی در سال 404 در #طوس درگذشت. از آنجا ک فردوسی در چکامه هایش از دین #زرتشت نیز گفته است پس از مرگش ابوالقاسم گرگانی ( روحانی طبرستان) از خاکسپاری پیکر فردوسی در گورستان مسلمانها جلوگیری کرد و ب ناچار او را در باغ خود در توس ب خاک سپردند!
#آرامگاه_فردوسی بارها با خاک یکسان می شد و از نو ساخته می شد تا اینکه در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۳ ب فرمان #رضا_شاه_پهلوی و ب دست کریم طاهرزاده بهزاد ساخته شد و در سال 1347 ب دست هوشنگ سیحون بازسازی شد}

 #اردیبهشت #حکیم_ابوالقاسم_فردوسی #حکیم_سخن  #مشهد #mashhad  #شاهنامه #شاهنامه_خوانی
#mustseemashhad  #mustseebaft #mustseeiran  #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs


]]>
25 اردیبهشت، یادروز ابوالقاسم منصور ابن حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه فردوسی گرامی باد 2020-05-13T17:05:00+01:00 2020-05-13T17:05:00+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/314 هخامنش سعیدی 25 اردیبهشت، یادروز ابوالقاسم منصور ابن حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه #فردوسی گرامی بادhttps://www.aparat.com/v/wg6PG{ #ابوالقاسم_فردوسی_طوسی در سال 319 در روستای باژ #توس زاده شد. #ابوالقاسم_فردوسی ک با سراییدن #شاهنامه_فردوسی بزرگترین سراینده ی پارسی‌گو است در سن 85 سالگی در سال 404 در #طوس درگذشت. از آنجا ک فردوسی در چکامه هایش از دین #زرتشت نیز گفته است پس از مرگش ابوالقاسم گرگانی ( روحانی طبرستان) از خاکسپاری پیکر فردوسی در گورستان مسلمانها جلوگیری کرد و ب ناچار او را در باغ خو
25 اردیبهشت، یادروز ابوالقاسم منصور ابن حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه #فردوسی گرامی باد

https://www.aparat.com/v/wg6PG

{ #ابوالقاسم_فردوسی_طوسی در سال 319 در روستای باژ #توس زاده شد. #ابوالقاسم_فردوسی ک با سراییدن #شاهنامه_فردوسی بزرگترین سراینده ی پارسی‌گو است در سن 85 سالگی در سال 404 در #طوس درگذشت. از آنجا ک فردوسی در چکامه هایش از دین #زرتشت نیز گفته است پس از مرگش ابوالقاسم گرگانی ( روحانی طبرستان) از خاکسپاری پیکر فردوسی در گورستان مسلمانها جلوگیری کرد و ب ناچار او را در باغ خود در توس ب خاک سپردند!
#آرامگاه_فردوسی بارها با خاک یکسان می شد و از نو ساخته می شد تا اینکه در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۳ ب فرمان #رضا_شاه_پهلوی و ب دست کریم طاهرزاده بهزاد ساخته شد و در سال 1347 ب دست هوشنگ سیحون بازسازی شد}

#اردیبهشت #حکیم_ابوالقاسم_فردوسی #حکیم_سخن #مشهد #mashhad #شاهنامه #شاهنامه_خوانی
#mustseemashhad #mustseebaft #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
]]>
25 اردیبهشت، یادروز ابوالقاسم منصور ابن حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه فردوسی گرامی باد 2020-05-13T15:13:01+01:00 2020-05-13T15:13:01+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/313 هخامنش سعیدی 25 اردیبهشت، یادروز ابوالقاسم منصور ابن حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه #فردوسی گرامی بادhttps://www.aparat.com/v/QkSoG{ #ابوالقاسم_فردوسی_طوسی در سال 319 در روستای باژ #توس زاده شد. #ابوالقاسم_فردوسی ک با سراییدن #شاهنامه_فردوسی بزرگترین سراینده ی پارسی‌گو است در سن 85 سالگی در سال 404 در #طوس درگذشت. از آنجا ک فردوسی در چکامه هایش از دین #زرتشت نیز گفته است پس از مرگش ابوالقاسم گرگانی ( روحانی طبرستان) از خاکسپاری پیکر فردوسی در گورستان مسلمانها جلوگیری کرد و ب ناچار او را در باغ خود در ت 25 اردیبهشت، یادروز ابوالقاسم منصور ابن حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه #فردوسی گرامی باد

https://www.aparat.com/v/QkSoG

{ #ابوالقاسم_فردوسی_طوسی در سال 319 در روستای باژ #توس زاده شد. #ابوالقاسم_فردوسی ک با سراییدن #شاهنامه_فردوسی بزرگترین سراینده ی پارسی‌گو است در سن 85 سالگی در سال 404 در #طوس درگذشت. از آنجا ک فردوسی در چکامه هایش از دین #زرتشت نیز گفته است پس از مرگش ابوالقاسم گرگانی ( روحانی طبرستان) از خاکسپاری پیکر فردوسی در گورستان مسلمانها جلوگیری کرد و ب ناچار او را در باغ خود در توس ب خاک سپردند!
#آرامگاه_فردوسی بارها با خاک یکسان می شد و از نو ساخته می شد تا اینکه در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۳ ب فرمان #رضا_شاه_پهلوی و ب دست کریم طاهرزاده بهزاد ساخته شد و در سال 1347 ب دست هوشنگ سیحون بازسازی شد}

#اردیبهشت #حکیم_ابوالقاسم_فردوسی #حکیم_سخن #مشهد #mashhad #شاهنامه #mustseemashhad #mustseeiran
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs

]]>
اینجا کرمان - یخچال زریسف . اردیبهشت ۹۹ 2020-05-12T15:13:26+01:00 2020-05-12T15:13:26+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/312 هخامنش سعیدی اینجا #کرمان - #یخچال_زریسف . اردیبهشت ۹۹https://www.aparat.com/v/FkEX3{ #یخدان_زریسف در دوران #قاجارها ساخته شد.حوضچه های آب در شبهای زمستان آبگیری می شدند و در سرمای زمستان #یخ می‌بستند. دیوار بلند یخدان از تابش آفتاب بر روی آبهای یخ زده جلوگیری می کرد. پس از آن، یخها را تکه تکه کرده و به درون چاله ی #یخدان می ریختند}#kerman #قاجاریه#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #mustseebaft #must اینجا #کرمان - #یخچال_زریسف . اردیبهشت ۹۹

https://www.aparat.com/v/FkEX3

{ #یخدان_زریسف در دوران #قاجارها ساخته شد.
حوضچه های آب در شبهای زمستان آبگیری می شدند و در سرمای زمستان #یخ می‌بستند. دیوار بلند یخدان از تابش آفتاب بر روی آبهای یخ زده جلوگیری می کرد. پس از آن، یخها را تکه تکه کرده و به درون چاله ی #یخدان می ریختند}

#kerman #قاجاریه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseebaft #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia ]]>
اینجا کرمان - یخدان مویدی . اردیبهشت ۹۹ 2020-05-12T11:45:11+01:00 2020-05-12T11:45:11+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/311 هخامنش سعیدی اینجا #کرمان - #یخدان_مویدی . اردیبهشت ۹۹https://www.aparat.com/v/yNaLk{ اتابک موید الدین ریحان در دوران #سلجوقی_ها #یخدان_مویدی را ساخت و آب کاریز مویدی را روانه ی آن کرد. یخدان مویدی ک بزرگترین #یخچال_خشتی جهان است در دوران #صفویه ب دست #گنج_علی_خان ( فرمانروای کرمان) بازسازی شد.حوضچه های آب در شبهای زمستان ب وسیله ی کاریز مویدی آبگیری می شدند و در سرمای زمستان #یخ می‌بستند. دیوار بلند یخدان از تابش آفتاب بر روی آبهای یخ زده جلوگیری می کرد. پس از آن، یخها را تکه تکه کرده و به درون اینجا #کرمان - #یخدان_مویدی . اردیبهشت ۹۹

https://www.aparat.com/v/yNaLk

{ اتابک موید الدین ریحان در دوران #سلجوقی_ها #یخدان_مویدی را ساخت و آب کاریز مویدی را روانه ی آن کرد. یخدان مویدی ک بزرگترین #یخچال_خشتی جهان است در دوران #صفویه ب دست #گنج_علی_خان ( فرمانروای کرمان) بازسازی شد.
حوضچه های آب در شبهای زمستان ب وسیله ی کاریز مویدی آبگیری می شدند و در سرمای زمستان #یخ می‌بستند. دیوار بلند یخدان از تابش آفتاب بر روی آبهای یخ زده جلوگیری می کرد. پس از آن، یخها را تکه تکه کرده و به درون چاله ی #یخدان می ریختند}

#سلجوقیان #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseebaft #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia ]]>
اینجا کرمان - دخمه ی زرتشتی ها ( قاجاری) . اردیبهشت 99 2020-05-05T11:07:59+01:00 2020-05-05T11:07:59+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/310 هخامنش سعیدی 2. ورژن #موزیکال و #خوانندگی : اینجا #کرمان - #دخمه_زرتشتی_ها ( #قاجاری) . اردیبهشت 99https://www.aparat.com/v/hJVDK{ #دخمه_زرتشتیان کرمان در سال 1246 ساخته شد. در گذشته مردگان را در بالای #برج‌_خاموش ( #دخمه ) می گذاشتند تا پرندگان گوشت آنها را بخورند! سپس استخانها را در بخش میانی دخمه در #استودان می‌ریختند. مانِکجی لیمجی هاتَریا ( سفیر پارسیان بمبعی در ایران) در سال 1233 در دوران #ناصرالدین_شاه_قاجار به #ایران آمد و ۲۸ سال در ایران ب ساماندهی #زرتشتیها پرداخت. او #دخمه‌های کرمان و 2. ورژن #موزیکال و #خوانندگی :
اینجا #کرمان - #دخمه_زرتشتی_ها ( #قاجاری) . اردیبهشت 99

https://www.aparat.com/v/hJVDK

{ #دخمه_زرتشتیان کرمان در سال 1246 ساخته شد. در گذشته مردگان را در بالای #برج‌_خاموش ( #دخمه ) می گذاشتند تا پرندگان گوشت آنها را بخورند! سپس استخانها را در بخش میانی دخمه در #استودان می‌ریختند. مانِکجی لیمجی هاتَریا ( سفیر پارسیان بمبعی در ایران) در سال 1233 در دوران #ناصرالدین_شاه_قاجار به #ایران آمد و ۲۸ سال در ایران ب ساماندهی #زرتشتیها پرداخت. او #دخمه‌های کرمان و #یزد را بازسازی کرد}

#دخمه_زرتشتی #دخمه_زردشتی #kerman #زرتشت #قاجار #زردشت #ManeckjiLimjiHataria
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صداپیشگی #صدا_پپشه #صدا_پپشگی
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia ]]>
اینجا کرمان - دخمه ی زرتشتی ها ( قاجاری) . اردیبهشت 99 2020-05-05T10:50:37+01:00 2020-05-05T10:50:37+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/309 هخامنش سعیدی 1. ورژن #صدا_پیشگی و مستند: اینجا #کرمان - #دخمه_زرتشتی_ها ( #قاجاری) . اردیبهشت 99https://www.aparat.com/v/0chq3{ #دخمه_زرتشتیان کرمان در سال 1246 ساخته شد. در گذشته مردگان را در بالای #برج‌_خاموش ( #دخمه ) می گذاشتند تا پرندگان گوشت آنها را بخورند! سپس استخانها را در بخش میانی دخمه در #استودان می‌ریختند. مانِکجی لیمجی هاتَریا ( سفیر پارسیان بمبعی در ایران) در سال 1233 در دوران #ناصرالدین_شاه_قاجار به #ایران آمد و ۲۸ سال در ایران ب ساماندهی #زرتشتیها پرداخت. او #دخمه‌های کرمان و # 1. ورژن #صدا_پیشگی و مستند:
اینجا #کرمان - #دخمه_زرتشتی_ها ( #قاجاری) . اردیبهشت 99

https://www.aparat.com/v/0chq3

{ #دخمه_زرتشتیان کرمان در سال 1246 ساخته شد. در گذشته مردگان را در بالای #برج‌_خاموش ( #دخمه ) می گذاشتند تا پرندگان گوشت آنها را بخورند! سپس استخانها را در بخش میانی دخمه در #استودان می‌ریختند. مانِکجی لیمجی هاتَریا ( سفیر پارسیان بمبعی در ایران) در سال 1233 در دوران #ناصرالدین_شاه_قاجار به #ایران آمد و ۲۸ سال در ایران ب ساماندهی #زرتشتیها پرداخت. او #دخمه‌های کرمان و #یزد را بازسازی کرد}

#دخمه_زرتشتی #دخمه_زردشتی #kerman #زرتشت #قاجار #زردشت #ManeckjiLimjiHataria #صدا_پیشه #صداپیشگی #صداپیشه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صداپیشگی #صدا_پپشه #صدا_پپشگی
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia ]]>
اینجا کرمان - دخمه زرتشتی ها ( ساسانی) . اردیبهشت 99 2020-05-02T13:25:18+01:00 2020-05-02T13:25:18+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/308 هخامنش سعیدی اینجا #کرمان - #دخمه_زرتشتی_ها ( ساسانی) . اردیبهشت 99https://www.aparat.com/v/FD8tQ{ این #دخمه_زرتشتیان در دوران #ساسانی_ها ساخته شد. در گذشته مردگان را در بالای #برج‌_خاموش ( #دخمه ) می گذاشتند تا پرندگان گوشت آنها را بخورند! سپس استخانها را در بخش میانی دخمه در #استودان می‌ریختند}#زرتشت #زردشت #kerman #ساسانیان #دخمه_زرتشتی#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صداپیشگی #صدا اینجا #کرمان - #دخمه_زرتشتی_ها ( ساسانی) . اردیبهشت 99

https://www.aparat.com/v/FD8tQ

{ این #دخمه_زرتشتیان در دوران #ساسانی_ها ساخته شد. در گذشته مردگان را در بالای #برج‌_خاموش ( #دخمه ) می گذاشتند تا پرندگان گوشت آنها را بخورند! سپس استخانها را در بخش میانی دخمه در #استودان می‌ریختند}

#زرتشت #زردشت #kerman #ساسانیان #دخمه_زرتشتی
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صداپیشگی #صدا_پپشه #صدا_پپشگی
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia ]]>
اینجا #کرمان - #کتابخانه_ملی ( مرکزی). اردیبهشت ۹۹ 2020-04-29T14:13:08+01:00 2020-04-29T14:13:08+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/307 هخامنش سعیدی اینجا #کرمان - #کتابخانه_ملی ( مرکزی). اردیبهشت ۹۹{ کارخانه ی ریسندگی خورشید در سال ۱۳۰۸ و دوران #رضا_شاه_پهلوی ب دست علی محمد راوری ساخته شد و تا سال 1360 بر پا بود. اینجا در سال 1371 ب #کتابخانه ی ملی تبدیل شد}https://www.aparat.com/v/xaI0P#کتاب #kerman #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صداپیشگی #صدا_پیشه #صدا_پیشگی #mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran اینجا #کرمان - #کتابخانه_ملی ( مرکزی). اردیبهشت ۹۹

{ کارخانه ی ریسندگی خورشید در سال ۱۳۰۸ و دوران #رضا_شاه_پهلوی ب دست علی محمد راوری ساخته شد و تا سال 1360 بر پا بود. اینجا در سال 1371 ب #کتابخانه ی ملی تبدیل شد}

https://www.aparat.com/v/xaI0P

#کتاب #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صداپیشگی #صدا_پیشه #صدا_پیشگی
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama ]]>
اینجا مشهد - بارگاه امام رضا و ضریح امام رضا 2020-04-29T12:45:34+01:00 2020-04-29T12:45:34+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/306 هخامنش سعیدی اینجا #مشهد - #بارگاه_امام_رضا و #ضریح_امام_رضا { #امام_رضا ( امام_هشتم ) در 11 ذی قعده 144 در مدینه زاده شد و در 35 سالگی ب امامت رسید و 20 سال امامت کرد. امام رضا در پی خوردن انگور زهر آلودی ک #مامون ب او داد در سن 55 سالگی در #طوس #خراسان ب شهادت رسید و در مشهد ب خاک سپرده شد}https://www.aparat.com/v/kmIfZ#ضریح #حرم_امام_رضا #مشهد_مقدس # mashhad #imam_reza#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakh اینجا #مشهد - #بارگاه_امام_رضا و #ضریح_امام_رضا

{ #امام_رضا ( امام_هشتم ) در 11 ذی قعده 144 در مدینه زاده شد و در 35 سالگی ب امامت رسید و 20 سال امامت کرد. امام رضا در پی خوردن انگور زهر آلودی ک #مامون ب او داد در سن 55 سالگی در #طوس #خراسان ب شهادت رسید و در مشهد ب خاک سپرده شد}

https://www.aparat.com/v/kmIfZ

#ضریح #حرم_امام_رضا #مشهد_مقدس # mashhad #imam_reza
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صداپیشگی #صدا_پیشه #صدا_پیشگی
#mustseemashhad #mustseeiran #hamgardi #iran_nama #visitiran

]]>
اینجا مشهد - بارگاه امام رضا - مسجد گوهرشاد . اردیبهشت 98 2020-04-28T13:50:21+01:00 2020-04-28T13:50:21+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/305 هخامنش سعیدی اینجا #مشهد - #بارگاه_امام_رضا - #مسجد_گوهرشاد . اردیبهشت 98{ در سال 794 ب فرمان #گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ تیمور و ب دست قوام الدین پسر زین الدین شیرازی و ب خط بایسنقر میرزا ( پسر گوهرشاد) ساخته شد. در دوران #تیموریان برای اینکه نشان دهند ک #خدا بالاتر از #امام است این #مسجد را ک گنبدش بلندتر از #گنبد #امام_رضا است در کنار #حرم_امام_رضا ساختند}https://www.aparat.com/v/02jld #مشهد_مقدس #mashhad #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hak اینجا #مشهد - #بارگاه_امام_رضا - #مسجد_گوهرشاد . اردیبهشت 98

{ در سال 794 ب فرمان #گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ تیمور و ب دست قوام الدین پسر زین الدین شیرازی و ب خط بایسنقر میرزا ( پسر گوهرشاد) ساخته شد. در دوران #تیموریان برای اینکه نشان دهند ک #خدا بالاتر از #امام است این #مسجد را ک گنبدش بلندتر از #گنبد #امام_رضا است در کنار #حرم_امام_رضا ساختند}

https://www.aparat.com/v/02jld

#مشهد_مقدس #mashhad
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran #hamgardi #iran_nama #visitiran

]]>
اینجا مشهد - آرامگاه نادر شاه افشار . تیر 98 2020-04-28T13:47:19+01:00 2020-04-28T13:47:19+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/304 هخامنش سعیدی اینجا #مشهد - آرامگاه #نادر_شاه_افشار . تیر 98هست سلطان بر سلاطین جهانشاه شاهان، #نادر_صاحبقرانhttps://www.aparat.com/v/AXR0t{ #نادر قلی در سال ۱۰۶۷ در درگز زاده شد و 12 سال پادشاه #ایران بود. او #عثمانی ها را از ایران بیرون کرد، #هند را ب چنگ آورد و #جواهر های #الماس_کوه_نور و #الماس_دریای_نور را ب دست آورد. #نادر_شاه در سال ۱۱۲۶ در قوچان ب دست سردارانش ب رهبری علی قلی خان کشته شد}#مشهد_مقدس #mashhad #افشاریه#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamane اینجا #مشهد - آرامگاه #نادر_شاه_افشار . تیر 98

هست سلطان بر سلاطین جهان
شاه شاهان، #نادر_صاحبقران

https://www.aparat.com/v/AXR0t

{ #نادر قلی در سال ۱۰۶۷ در درگز زاده شد و 12 سال پادشاه #ایران بود. او #عثمانی ها را از ایران بیرون کرد، #هند را ب چنگ آورد و #جواهر های #الماس_کوه_نور و #الماس_دریای_نور را ب دست آورد. #نادر_شاه در سال ۱۱۲۶ در قوچان ب دست سردارانش ب رهبری علی قلی خان کشته شد}

#مشهد_مقدس #mashhad #افشاریه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman
#hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran #hamgardi #iran_nama #visitiran
]]>
اینجا مشهد - امامزاده غیاث الدین محمد ( گنبد خشتی ). تیر 98 2020-04-28T12:30:43+01:00 2020-04-28T12:30:43+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/303 هخامنش سعیدی اینجا #مشهد - #امامزاده غیاث الدین محمد ( #گنبد_خشتی ). تیر 98{ امیرغیاث الدین محمد پسر محمود شاه پسر حسین پسر طاهر پسر حسن پسر علی پسر محمد پسر موسی پسر جعفر پسر محمد پسر اسماعیل پسر احمد پسر محمد پسر احمد پسر محمد پسر قاسم پسر #امام_موسی_کاظم درسال 808 درگذشت}https://www.aparat.com/v/cS0V1#مشهد_مقدس #امامزاده #mashhad #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs#mustseemashhad #mustseeiran اینجا #مشهد - #امامزاده غیاث الدین محمد ( #گنبد_خشتی ). تیر 98

{ امیرغیاث الدین محمد پسر محمود شاه پسر حسین پسر طاهر پسر حسن پسر علی پسر محمد پسر موسی پسر جعفر پسر محمد پسر اسماعیل پسر احمد پسر محمد پسر احمد پسر محمد پسر قاسم پسر #امام_موسی_کاظم درسال 808 درگذشت}

https://www.aparat.com/v/cS0V1

#مشهد_مقدس #امامزاده #mashhad
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran #hamgardi #iran_nama #visitiran

]]>
اینجا استان_کرمان - ماهان - باغ شاهزاده - عمارت زعیم باشی . دی ۹۸ 2020-04-25T13:35:37+01:00 2020-04-25T13:35:37+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/302 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #ماهان - #باغ_شاهزاده - #عمارت_زعیم_باشی . دی ۹۸ { خانه ی نگهبان #باغ ( یا اصطبل ) شاهزاده عبد الحمید میرزا ناصر الدوله فرمانروای #کرمان در 130 سال پیش و یادگار دوران #قاجار }{ چون نام زعیم دارد برخی بر این باورند ک ازآن نگهبان باغ بوده است و شاید هم اصطبل! اما زعیم باشی نام یکی از بزرگمردهای همین شاهزاده بود ک بازاری در #کرمان ساخت ک پس از ساخت خیابان فلسطین ویران شد! بی گمان این ساختمان زعیم باشی ( رستوران کنونی) در #باغ_شازده هم ازآن اوست}https://www.aparat.com/v اینجا #استان_کرمان - #ماهان - #باغ_شاهزاده - #عمارت_زعیم_باشی . دی ۹۸

{ خانه ی نگهبان #باغ ( یا اصطبل ) شاهزاده عبد الحمید میرزا ناصر الدوله فرمانروای #کرمان در 130 سال پیش و یادگار دوران #قاجار }
{ چون نام زعیم دارد برخی بر این باورند ک ازآن نگهبان باغ بوده است و شاید هم اصطبل! اما زعیم باشی نام یکی از بزرگمردهای همین شاهزاده بود ک بازاری در #کرمان ساخت ک پس از ساخت خیابان فلسطین ویران شد! بی گمان این ساختمان زعیم باشی ( رستوران کنونی) در #باغ_شازده هم ازآن اوست}

https://www.aparat.com/v/7qMYJ

#mahan #قاجار #قاجاریه
#هخا #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh_kerman
#mustseemahan #mustseekerman #mustseeiran #hamgardi #iran_nama #visitiran
]]>
اینجا مشهد - خانه ی داروغه . تیر 98 2020-04-24T12:59:28+01:00 2020-04-24T12:59:28+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/301 هخامنش سعیدی اینجا #مشهد - #خانه_داروغه . تیر 98 { در دوره ی #قاجار به فرمان یوسف خان هراتی #داروغه ی مشهد ساخته شد}https://www.aparat.com/v/rehdz#مشهد_مقدس #mashhad #قاجاریه #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #mustseemashhad #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia اینجا #مشهد - #خانه_داروغه . تیر 98

{ در دوره ی #قاجار به فرمان یوسف خان هراتی #داروغه ی مشهد ساخته شد}

https://www.aparat.com/v/rehdz

#مشهد_مقدس #mashhad #قاجاریه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseemashhad #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia ]]>