هخامنش کرمان من هخامنش سعیدی هستم، زاده ی ۵ مهر در کرمان. فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان. ۰۹۳۵۲۱۹۰۰۵۴ tag:http://olyafent.mihanblog.com 2020-08-10T23:05:09+01:00 mihanblog.com اینجا استان کرمان - جوپار - ده هنری . مرداد ۹۸ 2020-08-10T16:28:46+01:00 2020-08-10T16:28:46+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/400 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #جوپار - #ده_هنری . مرداد ۹۸ { حسین هنری بازرگان #فرش و #قالی بود ک باغی را در جوپار ساخت و دانه و بذر #درخت هایش را از #آمریکا می آورد!}https://www.aparat.com/v/MxG6J#درخت_پر #kerman #کرمان #jupar#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi اینجا #استان_کرمان - #جوپار - #ده_هنری . مرداد ۹۸

{ حسین هنری بازرگان #فرش و #قالی بود ک باغی را در جوپار ساخت و دانه و بذر #درخت هایش را از #آمریکا می آورد!}

https://www.aparat.com/v/MxG6J

#درخت_پر #kerman #کرمان #jupar
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi

]]>
اینجا استان کرمان - جوپار - بارگاه امامزاده حسین ( برادر امام رضا ) و امامزاده قاسم و امامزاده عبد الله { از نوادگان امام موسی کاظم }. مرداد ۹۸ 2020-08-10T16:21:32+01:00 2020-08-10T16:21:32+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/399 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #جوپار - #بارگاه #امامزاده حسین ( برادر #امام_رضا ) و امامزاده قاسم و امامزاده عبد الله { از نوادگان #امام_موسی_کاظم }. مرداد ۹۸ { این بارگاه در دوران #صفوی_ها ساخته شد} https://www.aparat.com/v/YLAcy#kerman #کرمان #jupar #صفویه #امام_کاظم #صداپیشه #گوینده #صدا_پیشه#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi اینجا #استان_کرمان - #جوپار - #بارگاه #امامزاده حسین ( برادر #امام_رضا ) و امامزاده قاسم و امامزاده عبد الله { از نوادگان #امام_موسی_کاظم }. مرداد ۹۸

{ این بارگاه در دوران #صفوی_ها ساخته شد}

https://www.aparat.com/v/YLAcy

#kerman #کرمان #jupar #صفویه #امام_کاظم #صداپیشه #گوینده #صدا_پیشه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi

]]>
اینجا استان کرمان - جوپار - کاریز گوهر ریز و شش مقسم و چاه صاحب الزمان. مرداد 99 و مرداد 98 2020-08-10T12:59:26+01:00 2020-08-10T12:59:26+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/397 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #جوپار - #کاریز_گوهر_ریز و #شش_مقسم و #چاه صاحب الزمان. مرداد 99 و مرداد 98{ #کاریز_گوهرریز در دوران #صفوی_ها کنده شد. این #کاریز با 3 هزار و 556 متر درازا و ۱۲۹ حلقه چاه و 6 رشته و دبی آب 60 لیتر در ثانیه 330 هکتار از باغهای جوپار را آبیاری می‌کند. ژرف ترین چاه در رشته ی تل سپید با ژرفای 50.24 متر است. #قنات گوهر ریز زیستگاه ماهی سپید کور، خفاش، مار و کفتر چاهی می باشد. #قنات_گوهر_ریز در ژوعیه 2016 در فهرست میراث جهانی #یونسکو آگاشت شد}https://www.aparat.c اینجا #استان_کرمان - #جوپار - #کاریز_گوهر_ریز و #شش_مقسم و #چاه صاحب الزمان. مرداد 99 و مرداد 98

{ #کاریز_گوهرریز در دوران #صفوی_ها کنده شد. این #کاریز با 3 هزار و 556 متر درازا و ۱۲۹ حلقه چاه و 6 رشته و دبی آب 60 لیتر در ثانیه 330 هکتار از باغهای جوپار را آبیاری می‌کند. ژرف ترین چاه در رشته ی تل سپید با ژرفای 50.24 متر است. #قنات گوهر ریز زیستگاه ماهی سپید کور، خفاش، مار و کفتر چاهی می باشد. #قنات_گوهر_ریز در ژوعیه 2016 در فهرست میراث جهانی #یونسکو آگاشت شد}

https://www.aparat.com/v/qZLQy

#kerman #کرمان #شش_مخزن #jupar #صفویه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi]]>
اینجا استان کرمان - جوپار - دیوان خانه . مرداد ۹۹ 2020-08-09T14:43:31+01:00 2020-08-09T14:43:31+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/396 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #جوپار - #دیوان_خانه . مرداد ۹۹{ مردم گلایه ها و شکایتهای خود را همچون #شورای_حل_اختلاف و #دادسرا ب اینجا می آوردند}https://www.aparat.com/v/sTGXy#kerman #کرمان #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #mustseekerman #mustseeiran اینجا #استان_کرمان - #جوپار - #دیوان_خانه . مرداد ۹۹

{ مردم گلایه ها و شکایتهای خود را همچون #شورای_حل_اختلاف و #دادسرا ب اینجا می آوردند}

https://www.aparat.com/v/sTGXy

#kerman #کرمان
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #mustseekerman #mustseeiran]]>
اینجا استان کرمان - باغین - حمام سید محمد شجاعی . مرداد 99 2020-08-01T16:52:28+01:00 2020-08-01T16:52:28+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/395 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #باغین - #حمام_سید_محمد_شجاعی . مرداد 99{ #حمام_شجاعی در دوران #قاجار ساخته شد. #حمام_سید_محمد شجاعی در ۱۸ خرداد ۱۳۸۴ با شماره ی ۱۱۸۷۰ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}https://www.aparat.com/v/gcUhX#قاجاریه #kerman#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama اینجا #استان_کرمان - #باغین - #حمام_سید_محمد_شجاعی . مرداد 99

{ #حمام_شجاعی در دوران #قاجار ساخته شد. #حمام_سید_محمد شجاعی در ۱۸ خرداد ۱۳۸۴ با شماره ی ۱۱۸۷۰ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}

https://www.aparat.com/v/gcUhX

#قاجاریه #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama ]]>
اینجا استان کرمان - باغین - کاروانسرای الله وردی خان . مرداد 99 2020-08-01T16:46:23+01:00 2020-08-01T16:46:23+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/394 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #باغین - #کاروانسرای_الله_وردی_خان . مرداد 99 { گفته می شود ک این #کاروانسرای_شاه_عباسی در دوران #قاجار ساخته شده است، اما ب گمان بنده ب دست #الله_وردی_خان ( سپهسالار #شاه_عباس_صفوی ) ساخته شده است. #کاروانسرای_الله_وردیخان در ۱۲ تیر ۱۳۸۴ با شماره ی ۱۲۰۰۷ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}https://www.aparat.com/v/TsX67#قاجاریه #kerman #صفویان #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerma اینجا #استان_کرمان - #باغین - #کاروانسرای_الله_وردی_خان . مرداد 99

{ گفته می شود ک این #کاروانسرای_شاه_عباسی در دوران #قاجار ساخته شده است، اما ب گمان بنده ب دست #الله_وردی_خان ( سپهسالار #شاه_عباس_صفوی ) ساخته شده است. #کاروانسرای_الله_وردیخان در ۱۲ تیر ۱۳۸۴ با شماره ی ۱۲۰۰۷ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}

https://www.aparat.com/v/TsX67

#قاجاریه #kerman #صفویان
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
]]>
اینجا استان کرمان - ماهان- جوپار- اسماعیل آباد- بادگیر عدل السلطان . مرداد 99 2020-08-01T14:38:13+01:00 2020-08-01T14:38:13+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/393 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #ماهان - #جوپار - اسماعیل آباد- #بادگیر_عدل_السلطان . مرداد 99 { #بادگیر_اسماعیل_آباد ب دست محمد رضا خان اسفندیاری ( #عدل_السلطان ) در دوران #قاجار ساخته شد. عدال السلطان پسر مرتضی قلی خان اسفندیاری ( وکیل الملک دوم) و نوه ی محمد اسماعیل خان نوری ( #وکیل_الملک ) بود}{ خانه باغ محمد اسماعیل خان نوری ( وکیل الملک) در دوران #قاجاریه ساخته شد. این خانه باغ در ۷ مهر ۱۳۸۱ با شماره ی۶۴۶۶ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}https://www.aparat.com/v/LH6B7#بادگیر #kerman#هخا اینجا #استان_کرمان - #ماهان - #جوپار - اسماعیل آباد- #بادگیر_عدل_السلطان . مرداد 99

{ #بادگیر_اسماعیل_آباد ب دست محمد رضا خان اسفندیاری ( #عدل_السلطان ) در دوران #قاجار ساخته شد. عدال السلطان پسر مرتضی قلی خان اسفندیاری ( وکیل الملک دوم) و نوه ی محمد اسماعیل خان نوری ( #وکیل_الملک ) بود}
{ خانه باغ محمد اسماعیل خان نوری ( وکیل الملک) در دوران #قاجاریه ساخته شد. این خانه باغ در ۷ مهر ۱۳۸۱ با شماره ی۶۴۶۶ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}

https://www.aparat.com/v/LH6B7

#بادگیر #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama ]]>
اینجا استان کرمان - رفسنجان - کبوتر خان- یخدان . تیر 99 2020-07-30T12:47:01+01:00 2020-07-30T12:47:01+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/391 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #رفسنجان - کبوتر خان- #یخدان . تیر 99 { #یخدان_کبوترخان در دوران #قاجار و ب گفته ای در دوران #صفوی_ها ساخته شد. حوضچه های آب در شبهای زمستان آبگیری می شدند و در سرمای زمستان #یخ می‌بستند. دیوار بلند یخدان از تابش آفتاب بر روی آبهای یخ زده جلوگیری می کرد. پس از آن، یخها را تکه تکه کرده و به درون چاله ی یخدان می ریختند}https://www.aparat.com/v/Z0QHh#قاجاریه #rafsanjan# kerman #صفویان#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_ اینجا #استان_کرمان - #رفسنجان - کبوتر خان- #یخدان . تیر 99

{ #یخدان_کبوترخان در دوران #قاجار و ب گفته ای در دوران #صفوی_ها ساخته شد. حوضچه های آب در شبهای زمستان آبگیری می شدند و در سرمای زمستان #یخ می‌بستند. دیوار بلند یخدان از تابش آفتاب بر روی آبهای یخ زده جلوگیری می کرد. پس از آن، یخها را تکه تکه کرده و به درون چاله ی یخدان می ریختند}

https://www.aparat.com/v/Z0QHh

#قاجاریه #rafsanjan# kerman #صفویان
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseerafsanjan ]]>
اینجا استان کرمان - انار - بیاض - بافت کهن. تیر 99 2020-07-30T11:15:39+01:00 2020-07-30T11:15:39+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/390 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #انار - #بیاض - بافت کهن. تیر 99 { چکامه ی این کلیپ لز 10 دو بیتی #خیام است. غیاث‌ الدین ابو الفتح عمر بن ابراهیم #خیام_نیشابوری در ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ در نیشابور زاده شد و در سن 83 سالگی ۱۲ آذر ۵۱۰ در نیشابور درگذشت. #عمر_خیام #گاهشماری و #تقویم #ایران را در دوران خواجه نظام‌الملک ک وزیر ملک‌شاه سلجوقی بود در ۲۵ فروردین ۴۵۸ سر و سامان داد}https://www.aparat.com/v/I7VUA#anar #kerman #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_ اینجا #استان_کرمان - #انار - #بیاض - بافت کهن. تیر 99

{ چکامه ی این کلیپ لز 10 دو بیتی #خیام است. غیاث‌ الدین ابو الفتح عمر بن ابراهیم #خیام_نیشابوری در ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ در نیشابور زاده شد و در سن 83 سالگی ۱۲ آذر ۵۱۰ در نیشابور درگذشت. #عمر_خیام #گاهشماری و #تقویم #ایران را در دوران خواجه نظام‌الملک ک وزیر ملک‌شاه سلجوقی بود در ۲۵ فروردین ۴۵۸ سر و سامان داد}

https://www.aparat.com/v/I7VUA

#anar #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar ]]>
اینجا استان کرمان - رفسنجان - کبوتر خان- کاروانسرای شاه عباسی . تیر 99 2020-07-30T09:26:18+01:00 2020-07-30T09:26:18+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/389 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #رفسنجان - کبوتر خان- #کاروانسرای_شاه_عباسی . تیر 99 { #کاروانسرای_کبوترخان در دوران #صفوی_ها ساخته شد. #گنج_علی_خان ( فرمانروای کرمان) ب خاست #شاه_عباس_صفوی چند #کاروانسرا با نام #شاه_عباسی در راه یزد به #کرمان ساخت ک کاروانسرای کبوترخان یکی از آنهاست. مساحت این سازه ۲۰۰۰ متر مربع است ک ۴۰۰ متر آن حیاط و 1600 متر مربع سر پوشیده است}https://www.aparat.com/v/8OeHk#صفویان #rafsanjan# kerman #گنجعلی_خان #گنجعلیخان #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شک اینجا #استان_کرمان - #رفسنجان - کبوتر خان- #کاروانسرای_شاه_عباسی . تیر 99

{ #کاروانسرای_کبوترخان در دوران #صفوی_ها ساخته شد. #گنج_علی_خان ( فرمانروای کرمان) ب خاست #شاه_عباس_صفوی چند #کاروانسرا با نام #شاه_عباسی در راه یزد به #کرمان ساخت ک کاروانسرای کبوترخان یکی از آنهاست. مساحت این سازه ۲۰۰۰ متر مربع است ک ۴۰۰ متر آن حیاط و 1600 متر مربع سر پوشیده است}

https://www.aparat.com/v/8OeHk

#صفویان #rafsanjan# kerman #گنجعلی_خان #گنجعلیخان
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseerafsanjan ]]>
اینجا استان کرمان - انار - ارگ ساسانی . تیر 99 2020-07-26T16:26:40+01:00 2020-07-26T16:26:40+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/388 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #انار - #ارگ_ساسانی . تیر 99 { #ارگ_انار در دوران #ساسانی_ها ساخته شد و در دوران #صفوی_ها بازسازی شد. مساحت این #ارگ ۱۱هزار و ۱۷۹ متر مربع است. یک پاسدار سپاه پاسداران در سال ۱۳۵۷ ساختمانهای ارگ #ساسانی را به این دلیل ک جایگاه فساد بوده‌اند ویران کرد! همچنین این #ارگ_باستانی در سال ۱۳۶۰ از سوی امام جمعه بی ارزش خانده شد و گفت این ارگ جایگاه معتادها و قماربازان است! ارگ انار در ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ با شماره ۳۰۳۴۳ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}https://www.aparat.com/v اینجا #استان_کرمان - #انار - #ارگ_ساسانی . تیر 99

{ #ارگ_انار در دوران #ساسانی_ها ساخته شد و در دوران #صفوی_ها بازسازی شد. مساحت این #ارگ ۱۱هزار و ۱۷۹ متر مربع است. یک پاسدار سپاه پاسداران در سال ۱۳۵۷ ساختمانهای ارگ #ساسانی را به این دلیل ک جایگاه فساد بوده‌اند ویران کرد! همچنین این #ارگ_باستانی در سال ۱۳۶۰ از سوی امام جمعه بی ارزش خانده شد و گفت این ارگ جایگاه معتادها و قماربازان است! ارگ انار در ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ با شماره ۳۰۳۴۳ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}

https://www.aparat.com/v/y6BT8

#ساسانیان #anar #kerman #صفویه #صفویان
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar ]]>
اینجا استان کرمان - انار - خانه ی خادم آستانه. تیر 99 2020-07-26T15:52:00+01:00 2020-07-26T15:52:00+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/387 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #انار - خانه ی خادم آستانه. تیر 99 { خانه ی خادم آستانه جایگاه زندگی جواهر صدری و خاهرش بهاره صدری از نوادگان #ملا_صدرا_شیرازی بوده است. جواهر صدری ۷۰ سال خادم #امامزاده محمد صالح در انار بود. این خانه ک یادگار دوران #زندیه است در ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ با شماره ی ۱۱۶۱۴ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}https://www.aparat.com/v/nPWO4#زند #anar #kerman #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman اینجا #استان_کرمان - #انار - خانه ی خادم آستانه. تیر 99

{ خانه ی خادم آستانه جایگاه زندگی جواهر صدری و خاهرش بهاره صدری از نوادگان #ملا_صدرا_شیرازی بوده است. جواهر صدری ۷۰ سال خادم #امامزاده محمد صالح در انار بود. این خانه ک یادگار دوران #زندیه است در ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ با شماره ی ۱۱۶۱۴ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}

https://www.aparat.com/v/nPWO4

#زند #anar #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar ]]>
اینجا استان کرمان - انار - گرمخانه ( مسجد زمستانی) مسجد خاجه شریف. تیر 99 2020-07-26T14:27:58+01:00 2020-07-26T14:27:58+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/386 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #انار - گرمخانه ( #مسجد زمستانی) مسجد خاجه شریف. تیر 99 { مسجد خاجه شریف در دوران #صفوی_ها ب دست خاجه شریف مین باشی { فرمانروای انار} ساخته شد. خاجه شریف مین باشی یکی از سرداران #شاه_عباس_صفوی بود. در ساختار نظامی #صفویان مین باشی ب کسی گفته می‌ شد ک 1000 سرباز داشت. این مسجد در ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ با شماره ی ۱۱۶۱۷ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}https://www.aparat.com/v/uRJxM#صفویه #anar #kerman #صفویان#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hak اینجا #استان_کرمان - #انار - گرمخانه ( #مسجد زمستانی) مسجد خاجه شریف. تیر 99

{ مسجد خاجه شریف در دوران #صفوی_ها ب دست خاجه شریف مین باشی { فرمانروای انار} ساخته شد. خاجه شریف مین باشی یکی از سرداران #شاه_عباس_صفوی بود. در ساختار نظامی #صفویان مین باشی ب کسی گفته می‌ شد ک 1000 سرباز داشت. این مسجد در ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ با شماره ی ۱۱۶۱۷ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}

https://www.aparat.com/v/uRJxM

#صفویه #anar #kerman #صفویان
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar ]]>
اینجا استان کرمان - انار - آرامگاه بشر حافی . تیر 99 2020-07-24T16:27:19+01:00 2020-07-24T16:27:19+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/385 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #انار - آرامگاه #بشر_حافی . تیر 99 { بِشر پسر حارث پسرعبد الرحمن پسرعطا پسر هلال پسر ماهان پسر بَعبور در سال 146 زاده شد و در سن 76 سالگی در سال 221 درگذشت. آرامگاه بشر حافی ک در دوران #ایلخانی ساخته شده است در 1 مهر ۱۳۸۲ با شماره ی ۱۰۴۱۹ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد.شیخ مهدی بحر العلوم کرمانی از نخستین نمایندگان #کرمان در مجلس شورای ملی در سال 1283 در راه سفر ب تهران در انار درگذشت و در آرامگاه بشر حافی ب خاک سپرده شد}https://www.aparat.com/v/Dw6ac#anar #k اینجا #استان_کرمان - #انار - آرامگاه #بشر_حافی . تیر 99

{ بِشر پسر حارث پسرعبد الرحمن پسرعطا پسر هلال پسر ماهان پسر بَعبور در سال 146 زاده شد و در سن 76 سالگی در سال 221 درگذشت. آرامگاه بشر حافی ک در دوران #ایلخانی ساخته شده است در 1 مهر ۱۳۸۲ با شماره ی ۱۰۴۱۹ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد.
شیخ مهدی بحر العلوم کرمانی از نخستین نمایندگان #کرمان در مجلس شورای ملی در سال 1283 در راه سفر ب تهران در انار درگذشت و در آرامگاه بشر حافی ب خاک سپرده شد}

https://www.aparat.com/v/Dw6ac

#anar #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar ]]>
اینجا استان کرمان - انار - کاروانسرای انار . تیر 99 2020-07-24T10:19:29+01:00 2020-07-24T10:19:29+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/384 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #انار - #کاروانسرای_انار . تیر 99 { این #کاروانسرا ک در دوران #صفوی_ها در #جاده_ادویه ساخته شد و در دوران #قاجار گسترش یافتدر 10 دی 1381 با شماره ی 6762 در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}https://www.aparat.com/v/5DGCP#صفویه #قاجاریه #صفویان #anar #kerman #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar اینجا #استان_کرمان - #انار - #کاروانسرای_انار . تیر 99

{ این #کاروانسرا ک در دوران #صفوی_ها در #جاده_ادویه ساخته شد و در دوران #قاجار گسترش یافت
در 10 دی 1381 با شماره ی 6762 در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}

https://www.aparat.com/v/5DGCP

#صفویه #قاجاریه #صفویان #anar #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar ]]>
اینجا استان کرمان - جاده ی انار ب شهر بابک - کهتو کرها- آتشکده آذر بغ . تیر 99 2020-07-19T15:14:24+01:00 2020-07-19T15:14:24+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/383 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - جاده ی #انار ب #شهر_بابک - کهتو کرها- #آتشکده_آذر_بغ . تیر 99 { #آتشکده ی آذر بغ در دوران #زرتشت و پادشاهان کیانی وجود داشت ک پس از ویرانی آن ب دست #اسکندر_مقدونی ، #بابک پسر #ساسان این آتشکده را بازسازی کرد. در دوران واپسین پادشاه #صفویه جنگی میان افغانی ها با شهر بابکی ها رخ داد و در پی آن آتشکده ی آذر بغ ب توپ بسته شد. در این جنگ میر قطب‌ الدین حیدر ک فرمانروای شهر بابک بود ب همراه پسرانش جان باختند و در آتشکده ی آذر بغ ب خاک سپرده شدند. آذر ب معنای آتش و بغ اینجا #استان_کرمان - جاده ی #انار ب #شهر_بابک - کهتو کرها- #آتشکده_آذر_بغ . تیر 99

{ #آتشکده ی آذر بغ در دوران #زرتشت و پادشاهان کیانی وجود داشت ک پس از ویرانی آن ب دست #اسکندر_مقدونی ، #بابک پسر #ساسان این آتشکده را بازسازی کرد. در دوران واپسین پادشاه #صفویه جنگی میان افغانی ها با شهر بابکی ها رخ داد و در پی آن آتشکده ی آذر بغ ب توپ بسته شد. در این جنگ میر قطب‌ الدین حیدر ک فرمانروای شهر بابک بود ب همراه پسرانش جان باختند و در آتشکده ی آذر بغ ب خاک سپرده شدند. آذر ب معنای آتش و بغ ب معنای خدای میترا است، پس این آتشکده پیشینه ای بالای ۳۰۰۰ سال دارد و در دوران #مهر_پرستی ساخته شده است}

https://www.aparat.com/v/8Mahj

#شهربابک #anar #kerman #shahrbabak #میتراییسم
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar ]]>
اینجا استان کرمان - جاده ی انار ب شهر بابک - کهتو کرها- گورستان کهن . تیر 99 2020-07-19T14:44:31+01:00 2020-07-19T14:44:31+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/382 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - جاده ی #انار ب #شهر_بابک - کهتو کرها- #گورستان کهن . تیر 99 { #چکامه ی این کلیپ از #ابو_سعید_ابو_الخیراست ک در سال 346 در #خراسان زاده شد و در سن 82 سالگی در سال 428 درگذشت و در مهنه در تربت حیدریه در #خراسان_جنوبی ب خاک سپرده شد}https://www.aparat.com/v/8FLif#شهربابک #anar #kerman #shahrbabak #ابو_سعید_ابوالخیر #ابوسعید_ابوالخیر #شعر #چکامه_سرا #شاعر#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanes اینجا #استان_کرمان - جاده ی #انار ب #شهر_بابک - کهتو کرها- #گورستان کهن . تیر 99

{ #چکامه ی این کلیپ از #ابو_سعید_ابو_الخیراست ک در سال 346 در #خراسان زاده شد و در سن 82 سالگی در سال 428 درگذشت و در مهنه در تربت حیدریه در #خراسان_جنوبی ب خاک سپرده شد}

https://www.aparat.com/v/8FLif

#شهربابک #anar #kerman #shahrbabak #ابو_سعید_ابوالخیر #ابوسعید_ابوالخیر #شعر #چکامه_سرا #شاعر
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar ]]>
اینجا استان کرمان - انار - امین شهر - دژ داوود آباد . تیر 99 2020-07-19T13:34:35+01:00 2020-07-19T13:34:35+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/381 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #انار - #امین_شهر - #دژ_داوود_آباد . تیر 99 { #دژ داوود آباد در دورانی ک خاجه محمد شریف مین باشی فرمانروای انار بود ساخته شد. در ساختار نظامی #صفوی_ها مین باشی ب کسی گفته می‌ شد ک 1000 سرباز داشت. در این دژ نظامی جنگ افزار ساخته می شد. بلندای دیوار و برجهای این #قلعه 9 متر است و دارای ۳۰۷۴ مترمربع مساحت است. این دژ در 7 اسفند ۱۳۸۶ با شماره ی ۲۱۴۸۳ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}https://www.aparat.com/v/8z34p#صفویان #anar #kerman #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخا اینجا #استان_کرمان - #انار - #امین_شهر - #دژ_داوود_آباد . تیر 99

{ #دژ داوود آباد در دورانی ک خاجه محمد شریف مین باشی فرمانروای انار بود ساخته شد. در ساختار نظامی #صفوی_ها مین باشی ب کسی گفته می‌ شد ک 1000 سرباز داشت. در این دژ نظامی جنگ افزار ساخته می شد. بلندای دیوار و برجهای این #قلعه 9 متر است و دارای ۳۰۷۴ مترمربع مساحت است. این دژ در 7 اسفند ۱۳۸۶ با شماره ی ۲۱۴۸۳ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}

https://www.aparat.com/v/8z34p

#صفویان #anar #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #گوینده #گوینده_متن #صداپیشه
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar ]]>
اینجا استان کرمان - انار - بارگاه امامزاده محمد صالح. تیر 99 2020-07-19T11:14:14+01:00 2020-07-19T11:14:14+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/380 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #انار - بارگاه #امامزاده محمد صالح. تیر 99 { سید ابو محمد صالح پسر جعفر الملک ملتانی پسر محمد پسر عبد الله پسر محمد پسر عمر الاطرف پسر #امام_علی است. او در قیام سیدعباس عقیلی در سال 245 ک برعلیه خوارج بود شرکت کرد و در انار ب شهادت رسید. این بارگاه در سال 735 و دوران انوشیروان عادل #ایلخانی بازسازی شد. بارگاه امامزاده محمد صالح در 9 بهمن ۱۳۸۴ با شماره ی ۱۳۹۶۲ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}https://www.aparat.com/v/EjNLu#anar #kerman #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان اینجا #استان_کرمان - #انار - بارگاه #امامزاده محمد صالح. تیر 99

{ سید ابو محمد صالح پسر جعفر الملک ملتانی پسر محمد پسر عبد الله پسر محمد پسر عمر الاطرف پسر #امام_علی است. او در قیام سیدعباس عقیلی در سال 245 ک برعلیه خوارج بود شرکت کرد و در انار ب شهادت رسید. این بارگاه در سال 735 و دوران انوشیروان عادل #ایلخانی بازسازی شد. بارگاه امامزاده محمد صالح در 9 بهمن ۱۳۸۴ با شماره ی ۱۳۹۶۲ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}

https://www.aparat.com/v/EjNLu

#anar #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #گوینده #گوینده_متن #صداپیشه
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar]]>
اینجا استان کرمان - انار - بیاض - آب انبار. تیر 99 2020-07-19T08:26:58+01:00 2020-07-19T08:26:58+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/379 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #انار - #بیاض - #آب_انبار. تیر 99 { در دوران #قاجار ساخته شد}https://www.aparat.com/v/sjRpA#قاجاریه #kerman #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #گوینده #گوینده_متن #صداپیشه#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar اینجا #استان_کرمان - #انار - #بیاض - #آب_انبار. تیر 99

{ در دوران #قاجار ساخته شد}

https://www.aparat.com/v/sjRpA

#قاجاریه #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #گوینده #گوینده_متن #صداپیشه
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar ]]>
اینجا استان کرمان - انار - بیاض - کاروانسرای شاه عباسی . تیر 99 2020-07-18T16:27:02+01:00 2020-07-18T16:27:02+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/378 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #انار - #بیاض - #کاروانسرای_شاه_عباسی . تیر 99 { این #کاروانسرا ک پیشنه ای 400 ساله دارد در دوران #صفوی_ها ساخته شده است در۲۷ مرداد ۱۳۸۲ با شماره ی۹۵۶۳ در فهرست میراث ملی ایران آگاشت شد}{ در پی کشت گسترده ی پنبه در این روستا، این روستا از دور ب رنگ سپید دیده می شد و عربها برای همین نام بیاض را ک ب معنای سپید است بر این روستا نهادند. کسی نه نام پیشین این روستای 2000 ساله را می داند و نه کسی در پی گذاشتن نام ایرانی و پارسی روی این روستای باستانی است!}https://w اینجا #استان_کرمان - #انار - #بیاض - #کاروانسرای_شاه_عباسی . تیر 99

{ این #کاروانسرا ک پیشنه ای 400 ساله دارد در دوران #صفوی_ها ساخته شده است در۲۷ مرداد ۱۳۸۲ با شماره ی۹۵۶۳ در فهرست میراث ملی ایران آگاشت شد}
{ در پی کشت گسترده ی پنبه در این روستا، این روستا از دور ب رنگ سپید دیده می شد و عربها برای همین نام بیاض را ک ب معنای سپید است بر این روستا نهادند. کسی نه نام پیشین این روستای 2000 ساله را می داند و نه کسی در پی گذاشتن نام ایرانی و پارسی روی این روستای باستانی است!}

https://www.aparat.com/v/uSfqD

#صفویان #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #گوینده #گوینده_متن #صداپیشه
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar
]]>
اینجا استان کرمان - انار - بیاض - دژ بیاض . تیر 99 2020-07-18T15:37:27+01:00 2020-07-18T15:37:27+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/377 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #انار - #بیاض - #دژ_بیاض . تیر 99 { این #دژ در دوران #قاجار ساخته شد. ایل بهار لو ک از ایلهای فارس بودند آسیبهای فراوانی ب این دژ رساندند. بلندای دیوارهای این #قلعه ۱۰ متر است. این دژ در ۹ بهمن ۱۳۸۴ با شماره ی ۱۳۹۵۶ در فهرست میراث ملی ایران آگاشت شد}{ در پی کشت گسترده ی پنبه در این روستا، این روستا از دور ب رنگ سپید دیده می شد و عربها برای همین نام بیاض را ک ب معنای سپید است بر این روستا نهادند. کسی نه نام پیشین این روستای 2000 ساله را می داند و نه کسی در پی گذا اینجا #استان_کرمان - #انار - #بیاض - #دژ_بیاض . تیر 99

{ این #دژ در دوران #قاجار ساخته شد. ایل بهار لو ک از ایلهای فارس بودند آسیبهای فراوانی ب این دژ رساندند. بلندای دیوارهای این #قلعه ۱۰ متر است. این دژ در ۹ بهمن ۱۳۸۴ با شماره ی ۱۳۹۵۶ در فهرست میراث ملی ایران آگاشت شد}
{ در پی کشت گسترده ی پنبه در این روستا، این روستا از دور ب رنگ سپید دیده می شد و عربها برای همین نام بیاض را ک ب معنای سپید است بر این روستا نهادند. کسی نه نام پیشین این روستای 2000 ساله را می داند و نه کسی در پی گذاشتن نام ایرانی و پارسی روی این روستای باستانی است!}


https://www.aparat.com/v/rofC0

#قاجاریه #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar
]]>
اینجا استان کرمان - انار - بیاض - کارخانه پنبه . تیر 99 2020-07-18T14:42:18+01:00 2020-07-18T14:42:18+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/376 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #انار - #بیاض - #کارخانه_پنبه . تیر 99 { کارخانه ی #پنبه بیاض ک ب دست نور الله خان و در دوران #رضا_شاه_پهلوی ساخته شده است در ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ با شماره ۱۱۳۹۳ در فهرست میراث ملی ایران آگاشت شد}{ در پی کشت گسترده ی پنبه در این روستا، این روستا از دور ب رنگ سپید دیده می شد و عربها برای همین نام بیاض را ک ب معنای سپید است بر این روستا نهادند. کسی نه نام پیشین این روستای 2000 ساله را می داند و نه کسی در پی گذاشتن نام ایرانی و پارسی روی این روستای باستانی است!}https://ww اینجا #استان_کرمان - #انار - #بیاض - #کارخانه_پنبه . تیر 99

{ کارخانه ی #پنبه بیاض ک ب دست نور الله خان و در دوران #رضا_شاه_پهلوی ساخته شده است در ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ با شماره ۱۱۳۹۳ در فهرست میراث ملی ایران آگاشت شد}
{ در پی کشت گسترده ی پنبه در این روستا، این روستا از دور ب رنگ سپید دیده می شد و عربها برای همین نام بیاض را ک ب معنای سپید است بر این روستا نهادند. کسی نه نام پیشین این روستای 2000 ساله را می داند و نه کسی در پی گذاشتن نام ایرانی و پارسی روی این روستای باستانی است!}

https://www.aparat.com/v/IuwNe

#پهلوی #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar

]]>
اینجا کرمان - مدرسه و آب انبار و قیصریه و حمام ابراهیم خان ظهیر الدوله . تیر 99 2020-07-14T14:07:10+01:00 2020-07-14T14:07:10+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/375 هخامنش سعیدی اینجا #کرمان - #مدرسه و #آب_انبار و #قیصریه ( #بازار زرگرها) و #حمام #ابراهیم_خان_ظهیر_الدوله . تیر 99{ ب فرمان ابراهیم خان ک که از سال 1182 تا 1204 فرمانروای کرمان بود رشته ای از کاریز سلسبیل ب #مجموعه_ابراهیم_خان_ظهیر_الدوله کشیدند. ابراهیم خان پسر عمو و داماد #فتح_علی_شاه_قاجار بود. حمام در سال 1195 و مدرسه در سال 1194 ساخته شد}https://www.aparat.com/v/6zKFG#استان_کرمان #kerman #بازار #قاجاریه #فتح_علی_شاه #فتحعلی_شاه_قاجار #فتحعلی_شاه#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامن اینجا #کرمان - #مدرسه و #آب_انبار و #قیصریه ( #بازار زرگرها) و #حمام #ابراهیم_خان_ظهیر_الدوله . تیر 99

{ ب فرمان ابراهیم خان ک که از سال 1182 تا 1204 فرمانروای کرمان بود رشته ای از کاریز سلسبیل ب #مجموعه_ابراهیم_خان_ظهیر_الدوله کشیدند. ابراهیم خان پسر عمو و داماد #فتح_علی_شاه_قاجار بود. حمام در سال 1195 و مدرسه در سال 1194 ساخته شد}

https://www.aparat.com/v/6zKFG

#استان_کرمان #kerman #بازار #قاجاریه #فتح_علی_شاه #فتحعلی_شاه_قاجار #فتحعلی_شاه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #گوینده #گوینده_متن #صداپیشه #صداپیشگی
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama ]]>
اینجا کرمان - بازار ارگ - کاروانسرا و سرای گلشن. تیر 99 2020-07-14T12:59:00+01:00 2020-07-14T12:59:00+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/374 هخامنش سعیدی اینجا #کرمان - #بازار_ارگ - #کاروانسرا و #سرای_گلشن . تیر 99{ #کاروانسرای_گلشن ب دست عبد الباقی تاجر کاشانی در دوران #قاجار ساخته شد}https://www.aparat.com/v/ZMuh5#استان_کرمان #kerman #بازار #قاجاریه#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama اینجا #کرمان - #بازار_ارگ - #کاروانسرا و #سرای_گلشن . تیر 99

{ #کاروانسرای_گلشن ب دست عبد الباقی تاجر کاشانی در دوران #قاجار ساخته شد}

https://www.aparat.com/v/ZMuh5

#استان_کرمان #kerman #بازار #قاجاریه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama ]]>
اینجا استان کرمان - زرند - خانوک - قلعه کوه . تیر 99 2020-07-13T15:29:50+01:00 2020-07-13T15:29:50+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/373 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #زرند - #خانوک - #قلعه_کوه . تیر 99{ چکامه ی این کلیپ از #سیمین_بهبهانی است. از این #دژ ک در دوران #ساسانی ها ساخته شده است همینک تنها اندکی سنگ ب جا مانده است!}https://www.aparat.com/v/zcebd#ساسانی #kerman #کرمان # zarand #ساسانیان #قلعه #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseezarand اینجا #استان_کرمان - #زرند - #خانوک - #قلعه_کوه . تیر 99

{ چکامه ی این کلیپ از #سیمین_بهبهانی است. از این #دژ ک در دوران #ساسانی ها ساخته شده است همینک تنها اندکی سنگ ب جا مانده است!}

https://www.aparat.com/v/zcebd

#ساسانی #kerman #کرمان # zarand #ساسانیان #قلعه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseezarand ]]>
اینجا استان کرمان - زرند - خانوک - حمام شاه حسین . تیر 99 2020-07-13T12:56:09+01:00 2020-07-13T12:56:09+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/372 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #زرند - #خانوک - #حمام شاه حسین . تیر 99https://www.aparat.com/v/8re9B#اوحدی #kerman #کرمان # zarand #چکامه_سرا #چکامه #شاعر #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseezarand اینجا #استان_کرمان - #زرند - #خانوک - #حمام شاه حسین . تیر 99

https://www.aparat.com/v/8re9B

#اوحدی #kerman #کرمان # zarand #چکامه_سرا #چکامه #شاعر
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseezarand
]]>
اینجا استان کرمان - زرند - تیکدر - بارگاه امامزاده سید عبد الوهاب . تیر 99 2020-07-13T11:39:23+01:00 2020-07-13T11:39:23+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/371 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #زرند - #تیکدر - بارگاه #امامزاده سید عبد الوهاب . تیر 99{ سید عبد الوهاب پسر موسی ابی سبحه پسر ابراهیم مرتضی پسر #امام_موسی_کاظم }https://www.aparat.com/v/tyVef#امام_کاظم #kerman #کرمان # zarand #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseezarand اینجا #استان_کرمان - #زرند - #تیکدر - بارگاه #امامزاده سید عبد الوهاب . تیر 99

{ سید عبد الوهاب پسر موسی ابی سبحه پسر ابراهیم مرتضی پسر #امام_موسی_کاظم }

https://www.aparat.com/v/tyVef

#امام_کاظم #kerman #کرمان # zarand
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseezarand ]]>
اینجا استان کرمان - زرند - تیکدر - دژ . تیر 99 2020-07-13T10:40:45+01:00 2020-07-13T10:40:45+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/370 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #زرند - #تیکدر - #دژ . تیر 99https://www.aparat.com/v/FRP0p#قلعه #kerman #کرمان # zarand #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseezarand اینجا #استان_کرمان - #زرند - #تیکدر - #دژ . تیر 99

https://www.aparat.com/v/FRP0p

#قلعه #kerman #کرمان # zarand
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseezarand]]>
اینجا استان کرمان - زرند - خانوک - #درخت چنار 1500 ساله . تیر 99 2020-07-13T08:24:55+01:00 2020-07-13T08:24:55+01:00 tag:http://olyafent.mihanblog.com/post/369 هخامنش سعیدی اینجا #استان_کرمان - #زرند - #خانوک - #درخت_چنار 1500 ساله . تیر 99https://www.aparat.com/v/BwbVU#درخت_کهنسال #چنار #kerman #کرمان # zarand #درخت#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseezarand اینجا #استان_کرمان - #زرند - #خانوک - #درخت_چنار 1500 ساله . تیر 99

https://www.aparat.com/v/BwbVU

#درخت_کهنسال #چنار #kerman #کرمان # zarand #درخت
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseezarand ]]>