هخامنش کرمان
s
من شکست ناپذیرم
درباره ی وبلاگ


من هخامنش سعیدی هستم، زاده ی ۵ مهر در کرمان. فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.
۰۹۳۵۲۱۹۰۰۵۴

نویسنده ی وبلاگ : هخامنش سعیدی
اینجا #استان_کرمان - جاده ی #انار ب #شهر_بابک - کهتو کرها- #گورستان کهن . تیر 99

{ #چکامه ی این کلیپ از #ابو_سعید_ابو_الخیراست ک در سال 346 در #خراسان زاده شد و در سن 82 سالگی در سال 428 درگذشت و در مهنه در تربت حیدریه در #خراسان_جنوبی ب خاک سپرده شد}

https://www.aparat.com/v/8FLif

#شهربابک #anar #kerman #shahrbabak #ابو_سعید_ابوالخیر #ابوسعید_ابوالخیر #شعر #چکامه_سرا #شاعر
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
یکشنبه 1399/04/29
اینجا #استان_کرمان - #انار - #امین_شهر - #دژ_داوود_آباد . تیر 99

{ #دژ داوود آباد در دورانی ک خاجه محمد شریف مین باشی فرمانروای انار بود ساخته شد. در ساختار نظامی #صفوی_ها مین باشی ب کسی گفته می‌ شد ک 1000 سرباز داشت. در این دژ نظامی جنگ افزار ساخته می شد. بلندای دیوار و برجهای این #قلعه 9 متر است و دارای ۳۰۷۴ مترمربع مساحت است. این دژ در 7 اسفند ۱۳۸۶ با شماره ی ۲۱۴۸۳ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}

https://www.aparat.com/v/8z34p

#صفویان #anar #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #گوینده #گوینده_متن #صداپیشه
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
یکشنبه 1399/04/29
اینجا #استان_کرمان - #انار - بارگاه #امامزاده محمد صالح. تیر 99

{ سید ابو محمد صالح پسر جعفر الملک ملتانی پسر محمد پسر عبد الله پسر محمد پسر عمر الاطرف پسر #امام_علی است. او در قیام سیدعباس عقیلی در سال 245 ک برعلیه خوارج بود شرکت کرد و در انار ب شهادت رسید. این بارگاه در سال 735 و دوران انوشیروان عادل #ایلخانی بازسازی شد. بارگاه امامزاده محمد صالح در 9 بهمن ۱۳۸۴ با شماره ی ۱۳۹۶۲ در فهرست آثار ملی ایران آگاشت شد}

https://www.aparat.com/v/EjNLu

#anar #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #گوینده #گوینده_متن #صداپیشه
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
یکشنبه 1399/04/29
اینجا #استان_کرمان - #انار - #بیاض - #آب_انبار. تیر 99

{ در دوران #قاجار ساخته شد}

https://www.aparat.com/v/sjRpA

#قاجاریه #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #گوینده #گوینده_متن #صداپیشه
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
یکشنبه 1399/04/29
اینجا #استان_کرمان - #انار - #بیاض - #کاروانسرای_شاه_عباسی . تیر 99

{ این #کاروانسرا ک پیشنه ای 400 ساله دارد در دوران #صفوی_ها ساخته شده است در۲۷ مرداد ۱۳۸۲ با شماره ی۹۵۶۳ در فهرست میراث ملی ایران آگاشت شد}
{ در پی کشت گسترده ی پنبه در این روستا، این روستا از دور ب رنگ سپید دیده می شد و عربها برای همین نام بیاض را ک ب معنای سپید است بر این روستا نهادند. کسی نه نام پیشین این روستای 2000 ساله را می داند و نه کسی در پی گذاشتن نام ایرانی و پارسی روی این روستای باستانی است!}

https://www.aparat.com/v/uSfqD

#صفویان #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #گوینده #گوینده_متن #صداپیشه
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/04/28
اینجا #استان_کرمان - #انار - #بیاض - #دژ_بیاض . تیر 99

{ این #دژ در دوران #قاجار ساخته شد. ایل بهار لو ک از ایلهای فارس بودند آسیبهای فراوانی ب این دژ رساندند. بلندای دیوارهای این #قلعه ۱۰ متر است. این دژ در ۹ بهمن ۱۳۸۴ با شماره ی ۱۳۹۵۶ در فهرست میراث ملی ایران آگاشت شد}
{ در پی کشت گسترده ی پنبه در این روستا، این روستا از دور ب رنگ سپید دیده می شد و عربها برای همین نام بیاض را ک ب معنای سپید است بر این روستا نهادند. کسی نه نام پیشین این روستای 2000 ساله را می داند و نه کسی در پی گذاشتن نام ایرانی و پارسی روی این روستای باستانی است!}


https://www.aparat.com/v/rofC0

#قاجاریه #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/04/28
اینجا #استان_کرمان - #انار - #بیاض - #کارخانه_پنبه . تیر 99

{ کارخانه ی #پنبه بیاض ک ب دست نور الله خان و در دوران #رضا_شاه_پهلوی ساخته شده است در ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ با شماره ۱۱۳۹۳ در فهرست میراث ملی ایران آگاشت شد}
{ در پی کشت گسترده ی پنبه در این روستا، این روستا از دور ب رنگ سپید دیده می شد و عربها برای همین نام بیاض را ک ب معنای سپید است بر این روستا نهادند. کسی نه نام پیشین این روستای 2000 ساله را می داند و نه کسی در پی گذاشتن نام ایرانی و پارسی روی این روستای باستانی است!}

https://www.aparat.com/v/IuwNe

#پهلوی #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeanar

موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/04/28
اینجا #کرمان - #مدرسه و #آب_انبار و #قیصریه ( #بازار زرگرها) و #حمام #ابراهیم_خان_ظهیر_الدوله . تیر 99

{ ب فرمان ابراهیم خان ک که از سال 1182 تا 1204 فرمانروای کرمان بود رشته ای از کاریز سلسبیل ب #مجموعه_ابراهیم_خان_ظهیر_الدوله کشیدند. ابراهیم خان پسر عمو و داماد #فتح_علی_شاه_قاجار بود. حمام در سال 1195 و مدرسه در سال 1194 ساخته شد}

https://www.aparat.com/v/6zKFG

#استان_کرمان #kerman #بازار #قاجاریه #فتح_علی_شاه #فتحعلی_شاه_قاجار #فتحعلی_شاه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #گوینده #گوینده_متن #صداپیشه #صداپیشگی
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/04/24
اینجا #کرمان - #بازار_ارگ - #کاروانسرا و #سرای_گلشن . تیر 99

{ #کاروانسرای_گلشن ب دست عبد الباقی تاجر کاشانی در دوران #قاجار ساخته شد}

https://www.aparat.com/v/ZMuh5

#استان_کرمان #kerman #بازار #قاجاریه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/04/24
اینجا #استان_کرمان - #زرند - #خانوک - #قلعه_کوه . تیر 99

{ چکامه ی این کلیپ از #سیمین_بهبهانی است. از این #دژ ک در دوران #ساسانی ها ساخته شده است همینک تنها اندکی سنگ ب جا مانده است!}

https://www.aparat.com/v/zcebd

#ساسانی #kerman #کرمان # zarand #ساسانیان #قلعه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseezarand
موضوع : کرمان گردی، هخامنش کرمان، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
دوشنبه 1399/04/23
اینجا #استان_کرمان - #زرند - #خانوک - #حمام شاه حسین . تیر 99


#اوحدی #kerman #کرمان # zarand #چکامه_سرا #چکامه #شاعر
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseezarand
موضوع : کرمان گردی، هخامنش کرمان، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
دوشنبه 1399/04/23
اینجا #استان_کرمان - #زرند - #تیکدر - بارگاه #امامزاده سید عبد الوهاب . تیر 99

{ سید عبد الوهاب پسر موسی ابی سبحه پسر ابراهیم مرتضی پسر #امام_موسی_کاظم }

https://www.aparat.com/v/tyVef

#امام_کاظم #kerman #کرمان # zarand
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseezarand
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
دوشنبه 1399/04/23
اینجا #استان_کرمان - #زرند - #تیکدر - #دژ . تیر 99

https://www.aparat.com/v/FRP0p

#قلعه #kerman #کرمان # zarand
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseezarand
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
دوشنبه 1399/04/23
اینجا #استان_کرمان - #زرند - #خانوک - #درخت_چنار 1500 ساله . تیر 99

https://www.aparat.com/v/BwbVU

#درخت_کهنسال #چنار #kerman #کرمان # zarand #درخت
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseezarand
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
دوشنبه 1399/04/23
اینجا #استان_کرمان - #رفسنجان - #خنامان - رییس آباد- #نیایشگاه_آناهیتا . تیر 99

{ نیایشگاه آناهیتا با پیشینه ای 3 هزار ساله روزگاری #آتشکده ی #مهر_پرستان بوده است. این نیایشگاه در دوران #قاجار پناهگاه دزدها و راهزنها شد و برای همین آنرا #دژ دزدان نامیدند!}

https://www.aparat.com/v/W2NRa

#مهر_پرستی #قاجاریه #kerman #کرمان # rafsanjan #ایران_باستان
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صداپیشگی #گوینده_متن
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseerafsanjan
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
دوشنبه 1399/04/16


( همه ی صفحه ها : 11 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   

www.instagram.com/hakhamaneshs
نام و نام خانوادگی      
ایمیل      
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic