هخامنش کرمان
s
من شکست ناپذیرم
درباره ی وبلاگ


من هخامنش سعیدی هستم، زاده ی ۵ مهر در کرمان. فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.
۰۹۳۵۲۱۹۰۰۵۴

نویسنده ی وبلاگ : هخامنش سعیدی
اینجا #استان_کرمان - #رفسنجان - خنامان- بارگاه #بی_بی_حیات . تیر 99

{ #فاطمه_صغری دختر #امام_موسی_کاظم است. در 100 سال پیش بارگاه این #امامزاده را ابراهیم خان ( فرمانروای #خنامان ) بازسازی کرد و 50 سال پس از آن سید عندلیب استر آبادی آنرا گسترش داد. در افسانه ها آمده است ک بی بی حیات ک در حال گریز از دشمن بود ب سوی این #کوه آمد، کوه دهان باز کرد و بی بی حیات ب درون کوه پناه برد! برای همین ب او حیات یا زنده می گویند}

https://www.aparat.com/v/WFcAQ

#kerman #کرمان #rafsanjan
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #گوینده_متن #صداپیشه #صداپیشگی
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseerafsanjan
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
دوشنبه 1399/04/16
اینجا #استان_کرمان - #رفسنجان - روستای گلو سالار- #برجک دیدبانی . تیر 99

https://www.aparat.com/v/GUqTm

#برج #kerman #کرمان #rafsanjan
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseerafsanjan
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
دوشنبه 1399/04/16
اینجا #کرمان - #قله ی #کوه #شیوشگان ( #کوه صاحب الزمان). تیر ۹۹

https://www.aparat.com/v/Vjgmx

#کوهستان #kerman #کوهنوردی #کوهپیمایی
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
جمعه 1399/04/13
اینجا #استان_کرمان - #راور - #فیض_آباد - بارگاه #امامزاده بی بی فاطمه . خرداد 99

{ از نوادگان #امام-جعفر_صادق است}

https://www.aparat.com/v/zrNOu

#امام_صادق #kerman #کرمان #ravar
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeravar
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/04/7
اینجا #استان_کرمان - #راور - #طرز - #درخت های #سرو کهنسال . خرداد 99

{ گفته می شود ک درختهای سرو روبروی هم 1500 ساله و درخت تک 3000 ساله است! اما می دانیم ک این نادرست است}

https://www.aparat.com/v/Xxgzw

#درخت_سرو #kerman #کرمان #ravar #درخت_کهنسال
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeravar
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
جمعه 1399/04/6
اینجا #استان_کرمان - #راور - ده شیب- #دژ_قهقهه و #تل_وزیری . خرداد 99

{ #دژ قهقهه در دوران #ساسانی ها ساخته شد. همچنین گفته می شود ک شاید این دژ پیشینه ای 3000 ساله تا 4000 ساله داشته باشد}

https://www.aparat.com/v/Ip8Lt

#ساسانیان #قلعه #قلعه_قهقهه #kerman #کرمان #ravar #ساسانی_ها
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #گوینده #گوینده_متن #صداپیشه #صدا_پیشه
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeravar
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
جمعه 1399/04/6
اینجا #استان_کرمان - #راور - #کاروانسرای_چاه_کوران . خرداد 99

{ این #کاروانسرا ب دست سید هدایت الله سیرجانی ساخته شد. از آنجا ک #نادر_شاه_افشار چند تن از مردم راور را در اینجا کور کرد ب آن چاه کوران می گویند. همچنین برخی بر این باورند ک این کاروانسرا در دوره ی #قاجار ساخته شده است}

https://www.aparat.com/v/gNLOK

#افشاریه #kerman #کرمان #ravar #قاجاریه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #گوینده #گوینده_متن #صداپیشه #صدا_پیشه
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeravar
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
جمعه 1399/04/6
اینجا #استان_کرمان - #راور - شریف_آباد- #دخمه_زرتشتی_ها . خرداد 99

{ #دخمه_زرتشتیان در دوران #صفوی ها ساخته شد. در گذشته مردگان را در بالای #برج‌_خاموش ( #دخمه ) می گذاشتند تا پرندگان گوشت آنها را بخورند! سپس استخانها را در بخش میانی دخمه در #استودان می‌ریختند}

https://www.aparat.com/v/kXdCz

#دخمه_زرتشتی #زرتشتی #زرتشتیان #kerman #کرمان #ravar #صفویان #صفویه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeravar
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
چهارشنبه 1399/04/4
اینجا #استان_کرمان - #راور - #یخدان . خرداد 99

{ #یخدان_راور در دوران #احمد_شاه_قاجار ساخته شد دیوار سایه انداز آن 60 متر درازا و 6 متر بلندا دارد. بلندای گنبد آن 9 متر است. حوضچه های آب در شبهای زمستان آبگیری می شدند و در سرمای زمستان #یخ می‌بستند. دیوار بلند یخدان از تابش آفتاب بر روی آبهای یخ زده جلوگیری می کرد. پس از آن، یخها را تکه تکه کرده و به درون چاله ی یخدان می ریختند}

https://www.aparat.com/v/mpQvi

#قاجار #قاجاریه #kerman #کرمان #ravar
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeravar
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
چهارشنبه 1399/04/4
اینجا #استان_کرمان - #راور - #خانه ی ساخته شده در دوران #پهلوی . خرداد 99

https://www.aparat.com/v/ImxEY

#kerman #کرمان #ravar
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #mustseeravar
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
چهارشنبه 1399/04/4
اینجا #استان_کرمان - #راور - #آب_انبار_غیاث . خرداد 99

https://www.aparat.com/v/WiCSH

#kerman #کرمان #ravar #آب_انبار
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/04/3
اینجا #استان_کرمان - #راور - #دهوج - #دژ_دهوج . خرداد 99

https://www.aparat.com/v/L3OKe

#kerman #کرمان #قلعه #قلعه_دهوج #ravar #دژ
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/04/3
اینجا #استان_کرمان - #راور - #طرز - #برج_وکیلی و نیز #فیض_آباد - #برج #قاجاری . خرداد 99

https://www.aparat.com/v/YLOFe

#kerman #کرمان #قاجاریه #ravar #قاجار
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/04/3
اینجا #استان_کرمان - #راور - #دهوج - آرامگاه #پیر_تقی . خرداد 99

{ این انسان وارسته و مراد ده در 300 سال پیش زندگی می کرد ک از بستگان #امام_موسی_کاظم است}

https://www.aparat.com/v/qcue1

#kerman #کرمان #ravar #گوینده_متن #صداپیشه #صداپیشگی
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/04/3
اینجا #استان_کرمان - #چترود - #حمام_زنانه و حمام_مردانه . خرداد 99

https://www.aparat.com/v/xElpt

#kerman #کرمان #حمام
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/04/3


( همه ی صفحه ها : 11 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   ...   

www.instagram.com/hakhamaneshs
نام و نام خانوادگی      
ایمیل      
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic