هخامنش کرمان
s
من شکست ناپذیرم
درباره ی وبلاگ


من هخامنش سعیدی هستم، زاده ی ۵ مهر در کرمان. فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.
۰۹۳۵۲۱۹۰۰۵۴

نویسنده ی وبلاگ : هخامنش سعیدی
اینجا #استان_کرمان - #بردسیر - #دشتکار - شهر 5000 ساله ی #تل_ابلیس . خرداد 99

{ در این شهر باستانی برای نخستین بار ب دانش #ذوب_مس دست یافتند. برخی بر این باورند ک در گذشته انسانی پلید در اینجا فرمانروایی می کرد و برای همین ب اینجا تل ابلیس می گویند، برخی بر این باورند ک در پی ذوب #مس خاک اینجا ب رنگ #سیاه در آمده است و چون #اهریمن و #ابلیس ب رنگ سیاه هستند اینجا را تل ابلیس نامیده اند}

https://www.aparat.com/v/1WA7b

#kerman #کرمان #bardsir #گوینده_متن #صداپیشه #صداپیشگی
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
دوشنبه 1399/04/2
اینجا #استان_کرمان - #بهرامگرد - #برج_بهرامگرد . خرداد ۹۹

{ #برج_بهرامجرد در دوران #افشار ها ساخته شد و در سال 1329 بازسازی شد. این #برج نگهبانی دارای 3 طبقه است و سوراخهای جایگاه تفنگچی ها ب گونه ای ساخته شده است ک از بیرون برج تیرها ب تفنگچی ها برخورد نمی کند!}

https://www.aparat.com/v/DETvR

#بهرامجرد #kerman #افشاریه #گوینده_متن #صداپیشه #صداپیشگی #بردسیر #bardsir
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/03/31
اینجا #استان_کرمان - #بهرامگرد - #حمام_دکتر_ناصرالممالک . خرداد ۹۹

{ دكتر نعمت الله در سال 1262 در کرمان زاده شد. او سرپرست #بیمارستان_مرسلین ( بیمارستان #مسیحی ها) بود. شاهزاده نصرت السلطنه ( برادر #احمد_شاه_قاجار ) ک فرمانروای #کرمان بود ب او لقب ناصر الممالک داد. دکتر ناصر الممالک هنگام گرفتن شناسنامه برای خود نام خانوادگی نعمت بر می گزیند. دکتر ناصر الممالک نعمت ک در پیری برای کار و درمان ب #بهرامجرد رفته بود در سال 1339 درگذشت و در همانجا ب خاک سپرده شد}

https://www.aparat.com/v/Kmzki

#بهرامجرد #kerman #قاجار #گوینده_متن #صداپیشه #صداپیشگی #بردسیر #bardsir
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/03/31
اینجا #استان_کرمان - #بهرامگرد - #خانه_دکتر_ناصرالممالک . خرداد ۹۹

{ دكتر نعمت الله در سال 1262 در کرمان زاده شد. او سرپرست #بیمارستان_مرسلین ( بیمارستان #مسیحی ها) بود. شاهزاده نصرت السلطنه ( برادر #احمد_شاه_قاجار ) ک فرمانروای #کرمان بود ب او لقب ناصر الممالک داد. دکتر ناصر الممالک هنگام شناسنامه گرفتن برای خود نام خانوادگی نعمت بر می گزیند. دکتر ناصر الممالک نعمت ک در پیری برای کار و درمان ب #بهرامجرد رفته بود در سال 1339 درگذشت و در همانجا ب خاک سپرده شد}

https://www.aparat.com/v/J6uS8

#بهرامجرد #kerman #قاجار #گوینده_متن #صداپیشه #صداپیشگی #بردسیر #bardsir
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/03/31
اینجا #کرمان - #کوه های #شیوشگان ( صاحب زمان) و نیز #جنگل_قاعم . بهار ۹۹

https://www.aparat.com/v/jIfld

#کوهستان #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
دوشنبه 1399/03/26
اینجا #کرمان - اختیار آباد- #دژ_نفر . خرداد ۹۹

{ #دژ نفر ( #دژ_فتح_آباد ) در دوران محمد شاه #قاجار ( در بازه ی سالهای ۱۲۱۳ تا ۱۲۲۷) ب دست فضل على خان قراباغى ( #بیگلر_بیگى ) ( فرمانروای کرمان) ساخته شد و سپس محمد علی امیر ابراهیمی ( #نصرت _الممالک ) در آن فرمانروایی کرد}

https://www.aparat.com/v/NVlvn

#قاجاریه #kerman #قلعه #قلعه_نفر #قلعه_فتح_آباد
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صدا_پیشه #صدا_پیشگی #صداپیشگی #دوبلور #دوبله
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
پنجشنبه 1399/03/22

اینجا #کرمان - اختیار آباد- بارگاه #امامزاده #بی_بی_حکیمه_خاتون ( #بی_بی_دختر ) . خرداد ۹۹

https://www.aparat.com/v/Minve

{ در حالی ک مردم بومی و محلی اختیار آباد بر این باورند ک امامزاده #بی_بی_حکیمه خاتون دختر #امام_موسى_كاظم و خاهر #امام_رضا و خاهر #بى_بى_حیات ( فاطمه صغری) است، اما نه تنها گواهی بر اینکه او #فاطمه_وسطی و دختر امام موسی کاظم می باشد نیست، بلکه هیچ گواهی بر اینکه بی بی حیات #فاطمه_صغری و دختر امام موسی کاظم می باشد هم نیست!}

#kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صدا_پیشه #صدا_پیشگی #صداپیشگی #دوبلور #دوبله
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
یکشنبه 1399/03/18
اینجا #کرمان - اختیار آباد- #خانه_نصرت_الممالک . خرداد ۹۹

{ خانه ی #نصرت_الممالک در دوران محمد شاه #قاجار ( در بازه ی سالهای ۱۲۱۳ تا ۱۲۲۷) ب دست محمد علی امیر ابراهیمی ( نصرت الممالک) ساخته شد. مردم بومی و محلی اختیار آباد این خانه را با نام خانه ی مادر محمود کیشبون ( #پسته دار بزرگ این شهر) می خانند!}

https://www.aparat.com/v/zZ4HQ

#قاجاریه #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صدا_پیشه #صدا_پیشگی #صداپیشگی #دوبلور #دوبله
#mustseekerman #mustseebardsir #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
یکشنبه 1399/03/18
اینجا #کرمان - اختیار آباد- #حمام_نصرت_الممالک . خرداد ۹۹

{ #حمام #نصرت_الممالک در دوران محمد شاه #قاجار ( در بازه ی سالهای ۱۲۱۳ تا ۱۲۲۷) ب دست محمد علی امیر ابراهیمی ( نصرت الممالک) ساخته شد}

https://www.aparat.com/v/kB90q

#قاجاریه #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صدا_پیشه #صدا_پیشگی #صداپیشگی #دوبلور #دوبله
#mustseekerman #mustseebardsir #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
یکشنبه 1399/03/18
اینجا #استان_کرمان - #ماهان - #قناتقستان و نیز #جوپار - #اسماعیل_آباد - گذرگاه #حضرت_ابوالفضل . مرداد ۹۸

{ پس از شکست #ایران از عربها در دوران عمر ابن عبد العزیز خلیفه اموی در سال 96 فرمانروایی برای کرمان ب نام غستان فرستاد. غستان فرمان داد در میان ماهان و جوپار #قنات و #کاریز بکنند که این قنات را قنات غستان نامیدند. پس از چند سال پیرامون این قنات آبادی هایی ساخته شد ک یکی از این آبادی ها را قناتغستان نامیده اند}

https://www.aparat.com/v/Be4b9

#kerman #درخت_کهنسال #کرمان #درخت #چنار #حضرت_عباس #joupar #mahan
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #iran_nama #hamgardi
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
یکشنبه 1399/03/18
اینجا #استان_کرمان - #راور - بارگاه #لوت_پیامبر و #شاه_ابراهیم_ادهم . آذر 1397

{ ابو اسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصور زید بن جابر بلخی در سال 100 زاده شد. او که #پادشاه بود راه عرفان و ریاضت را در پیش گرفت و پس از 9 سال چله نشینی در غار در سال 160 درگذشت}

https://www.aparat.com/v/Xtjpz

#کرمان #kerman #mustseeiran #mustseekerman #لوت #پیغمبر_لوت #لوط_پیامبر #لوط #حضرت_لوط
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeravar #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
یکشنبه 1399/03/18
اینجا راور- برج #قانون . آذر 1397

{ #شاه_ابراهیم_ادهم برای اینکه راه خود را گم نکند با چیدن سنگ راه بازگشتی برای خود گذاشت، اما هنگام بازگشت بدید ک همه ی بیابان پر از سنگ چین است و #جن ها سنگ ها را پراکنده کرده اند!}

https://www.aparat.com/v/YN7wg

#کرمان #kerman #اجنه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeravar #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
یکشنبه 1399/03/18
اینجا #کرمان - #موزه ی بی بی جان حیاتی

{ بانک شاهنشاهی در سال 1267 ساخته شد و در سال 1320 #مدرسه ی دبستان دخترانه شد و ب نام بانو حیاتی { چکامه سرای زاده ی #بم در دوران #قاجار } نامیده شد. در گوشه ای از این ساختمان خانه ی #لطف_علی_خان_زند ب چشم می خورد}

https://www.aparat.com/v/yTUhR

#لطفعلی_خان_زند #لطف_علی_خان #لطفعلی_خان #kerman #قاجاریه #شاعر #چکامه_سرا
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صدا_پیشه #صداپیشه #صدا_پیشگی #صداپیشگی #دوبلور
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
یکشنبه 1399/03/18
اینجا #کرمان - #دروازه ی #ارگ . خرداد ۹۹

{ #دروازه_ارگ یا دروازه ی #باغ_نظر ک دروازه ی پنجم شهر کرمان، #شهر_شش_دروازه بود در سال 1189 و در دوران #قاجار ب دست ابراهیم خان ظهیر الدوله ک از سال 1182 تا 1204 فرمانروای کرمان بود ساخته شد. #ظهیر_الدوله پسر عمو و داماد # فتحعلی_شاه_قاجار بود }

https://www.aparat.com/v/HaUdf

#قاجاریه #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صدا_پیشه #صدا_پیشگی #صداپیشگی
#mustseekerman #mustseebardsir #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
پنجشنبه 1399/03/15
اینجا #کرمان - #حمام_باغ_لله . خرداد ۹۹

{ لله یکی از شاهزادگان فرمانروایی #ملک_دینار بود ک 900 سال پیش در کرمان باغی ساخت و پس از مرگش در همین باغ ب خاک سپرده شد. از این باغ ک آنرا #باغ_لله نامیده بودند همینک چیزی نمانده است و 100% ویران شده است! #حمام_لله در 200 سال پیش و در دوران #قاجار ساخته شد. حمام مردانه ی باغ لله تا سال 1368 و حمام زنانه نیز تا سال 1373 پا بر جا بود. همچنین #گرمخانه ی حمام مردانه چند سال کاربری #زورخانه داشت}

https://www.aparat.com/v/roZin

#قاجاریه #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صدا_پیشه #صدا_پیشگی #صداپیشگی
#mustseekerman #mustseebardsir #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
پنجشنبه 1399/03/15


( همه ی صفحه ها : 11 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   

www.instagram.com/hakhamaneshs
نام و نام خانوادگی      
ایمیل      
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic