هخامنش کرمان
s
من شکست ناپذیرم
درباره ی وبلاگ


من هخامنش سعیدی هستم، زاده ی ۵ مهر در کرمان. فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.
۰۹۳۵۲۱۹۰۰۵۴

نویسنده ی وبلاگ : هخامنش سعیدی
اینجا #کرمان - #یخدان_مویدی . اردیبهشت ۹۹

https://www.aparat.com/v/yNaLk

{ اتابک موید الدین ریحان در دوران #سلجوقی_ها #یخدان_مویدی را ساخت و آب کاریز مویدی را روانه ی آن کرد. یخدان مویدی ک بزرگترین #یخچال_خشتی جهان است در دوران #صفویه ب دست #گنج_علی_خان ( فرمانروای کرمان) بازسازی شد.
حوضچه های آب در شبهای زمستان ب وسیله ی کاریز مویدی آبگیری می شدند و در سرمای زمستان #یخ می‌بستند. دیوار بلند یخدان از تابش آفتاب بر روی آبهای یخ زده جلوگیری می کرد. پس از آن، یخها را تکه تکه کرده و به درون چاله ی #یخدان می ریختند}

#سلجوقیان #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseebaft #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/02/23
1. ورژن #صدا_پیشگی و مستند:
اینجا #کرمان - #دخمه_زرتشتی_ها ( #قاجاری) . اردیبهشت 99

https://www.aparat.com/v/0chq3

{ #دخمه_زرتشتیان کرمان در سال 1246 ساخته شد. در گذشته مردگان را در بالای #برج‌_خاموش ( #دخمه ) می گذاشتند تا پرندگان گوشت آنها را بخورند! سپس استخانها را در بخش میانی دخمه در #استودان می‌ریختند. مانِکجی لیمجی هاتَریا ( سفیر پارسیان بمبعی در ایران) در سال 1233 در دوران #ناصرالدین_شاه_قاجار به #ایران آمد و ۲۸ سال در ایران ب ساماندهی #زرتشتیها پرداخت. او #دخمه‌های کرمان و #یزد را بازسازی کرد}

#دخمه_زرتشتی #دخمه_زردشتی #kerman #زرتشت #قاجار #زردشت #ManeckjiLimjiHataria #صدا_پیشه #صداپیشگی #صداپیشه
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صداپیشگی #صدا_پپشه #صدا_پپشگی
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/02/16
اینجا #کرمان - #دخمه_زرتشتی_ها ( ساسانی) . اردیبهشت 99

https://www.aparat.com/v/FD8tQ

{ این #دخمه_زرتشتیان در دوران #ساسانی_ها ساخته شد. در گذشته مردگان را در بالای #برج‌_خاموش ( #دخمه ) می گذاشتند تا پرندگان گوشت آنها را بخورند! سپس استخانها را در بخش میانی دخمه در #استودان می‌ریختند}

#زرتشت #زردشت #kerman #ساسانیان #دخمه_زرتشتی
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صداپیشگی #صدا_پپشه #صدا_پپشگی
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/02/13
اینجا #کرمان - #کتابخانه_ملی ( مرکزی). اردیبهشت ۹۹

{ کارخانه ی ریسندگی خورشید در سال ۱۳۰۸ و دوران #رضا_شاه_پهلوی ب دست علی محمد راوری ساخته شد و تا سال 1360 بر پا بود. اینجا در سال 1371 ب #کتابخانه ی ملی تبدیل شد}

https://www.aparat.com/v/xaI0P

#کتاب #kerman
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صداپیشگی #صدا_پیشه #صدا_پیشگی
#mustseekerman #mustseeiran #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
چهارشنبه 1399/02/10
اینجا #استان_کرمان - #ماهان - #باغ_شاهزاده - #عمارت_زعیم_باشی . دی ۹۸

{ خانه ی نگهبان #باغ ( یا اصطبل ) شاهزاده عبد الحمید میرزا ناصر الدوله فرمانروای #کرمان در 130 سال پیش و یادگار دوران #قاجار }
{ چون نام زعیم دارد برخی بر این باورند ک ازآن نگهبان باغ بوده است و شاید هم اصطبل! اما زعیم باشی نام یکی از بزرگمردهای همین شاهزاده بود ک بازاری در #کرمان ساخت ک پس از ساخت خیابان فلسطین ویران شد! بی گمان این ساختمان زعیم باشی ( رستوران کنونی) در #باغ_شازده هم ازآن اوست}

https://www.aparat.com/v/7qMYJ

#mahan #قاجار #قاجاریه
#هخا #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh_kerman
#mustseemahan #mustseekerman #mustseeiran #hamgardi #iran_nama #visitiran
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
شنبه 1399/02/6
اینجا #استان_کرمان - #باغ_بیگلر_بیگی ( #باغ_فتح_آباد ) . اردیبهشت 98

{ در سال 1255 ب دست فضل علی خان بیگلر_بیگی ( فرمانروای #کرمان ) ساخته شد}

https://www.aparat.com/v/r7inz

#اختیار_آباد #kerman #صدا_پیشه #صدا_پیشگی
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #mustseezarand #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/01/26
اینجا #کرمان - #گنبد_جبلیه ( #گنبد_گبری ). مرداد 98

{ در دوران #ساسانی_ها از ساروج ( از آمیختن آهک شکفته، خاکستر، ماسه بادی، خاک رس، گیاه لوی یا مغز نی ساخته می‌شود) و سنگ ساخته شد و برخی بر این باورند ک از #شیر_شتر ساخته شده است! ابو علی محمد بن الیاس ( فرمانروای #کرمان در دوران #سامانی_ها ) اینجا را بازسازی کرد. کسی نمی داند گنبد جبلیه در گذشته آرامگاه بوده است یا جایگاه #اختر_شناسی یا #آتشکده ؟}

https://www.aparat.com/v/D9f37

 #kerman #ساسانیان #موزه_سنگ #موزه #kerman #صدا_پیشه #صدا_پیشگی #سامانیان
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #mustseezarand #visitiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/01/26
اینجا #استان_کرمان - #زرند - #یزدانشهر - #چهار_برج_شاهرخ_خان . فروردین 1398

{ در سال 1128 #شاهرخ_خان_افشار ک در دوران #نادر_شاه_افشار فرمانروای #کرمان بود این ساختمان را ساخت و چهار #برج آنرا سلمان برهانی زرندی و غلام حسین برهانی زرندی ( پسرش) پس از 50 روز ساختند}

https://www.aparat.com/v/ju79r

#چهار_برج #یزدان_آباد #زراوند #zarand #kerman #shotonnokia #قلعه #دژ #صدا_پیشه #صدا_پیشگی #افشاریه #افشار
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #mustseezarand #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/01/26
اینجا #استان_کرمان - #زرند - #سقاخانه #حضرت_ابوالفضل

https://www.aparat.com/v/Q5deG

#حضرت_عباس #kerman #zarand #سقا #علمدار_کربلا #زراوند
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #mustseezarand #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/01/26
اینجا #استان_کرمان - #زرند - #سقاخانه #حضرت_ابوالفضل

https://www.aparat.com/v/Q5deG

#حضرت_عباس #kerman #zarand #سقا #علمدار_کربلا #زراوند
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #mustseezarand #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/01/26
اینجا جاده ی #کرمان به #زرند - #چترود - #دژ_گورچوییه

{ در گذشته مردی عرب به اینجا آمد و چون تشنه بود با چوب بر سنگ گوری می زند و آب پیدا می شود! برای همین آنرا روستای گورچوییه ( گور+ چو ( چوب)) می خانند}

https://www.aparat.com/v/zHLx6

#زراوند #zarand #kerman #shotonnokia #قلعه_گورچوییه #قلعه #دژ #chatroud #صدا_پیشه #صدا_پیشگی
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #mustseezarand #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/01/26
اینجا #استان_کرمان - #زرند - #برج_زرندوییه . فروردین 1398

{ در سال 1290 احمد باغ خانی و جواد باغ خانی ب خاست علی باغ خانی ( پدرشان) در باغ خود برجی برای دیده بانی در برابر راهزنها می سازند ک معمار آن ذو الفقار و یا شیخ رضا بود}

https://www.aparat.com/v/PvEU5

#زراوند #برج #zarand #kerman #shotonnokia #صدا_پیشه #صدا_پیشگی
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #mustseezarand #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/01/26
اینجا #استان_کرمان - #زرند - #برج_زرندوییه . فروردین 1398

{ در سال 1290 احمد باغ خانی و جواد باغ خانی ب خاست علی باغ خانی ( پدرشان) در باغ خود برجی برای دیده بانی در برابر راهزنها می سازند ک معمار آن ذو الفقار و یا شیخ رضا بود}

https://www.aparat.com/v/PvEU5

#زراوند #برج #zarand #kerman #shotonnokia #صدا_پیشه #صدا_پیشگی
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #mustseezarand #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/01/26
اینجا #زرند - #در_تنگل . 13 فروردین 1398

https://www.aparat.com/v/bLwdV

{ در پی #زمین_لرزه ی 6.2 ریشتری ک 29 آذر 1356 در #گیسک و #باب_تنگل رخ داد 519 تن جان باختند و #محمد_رضا_شاه_پهلوی و #فرح_دیبا ازاینجا بازدید کردند}

#آبشار #سیزده_گردی #سیزده_به_در #زراوند #zarand #kerman #shotonnokia
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseekerman #mustseeiran #mustseezarand #visitiran #hamgardi #iran_nama
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
سه شنبه 1399/01/26
اینجا #استان_کرمان - #شهر_بابک - شهر 8000 ساله ی #میمند . خرداد 98

{ از آنجا ک #مهر_پرستان #کوه را مقدس می دانستند دل کوه را کندند و خانه هایشان را ساختند. در میمند #استودان دیده شده است ک در دوران #ساسانیان ساخته شده می شدند و زبان این مردم پس از 2000 سال هنوز هم پهلوی ساسانی است!}

https://www.aparat.com/v/rQ6E5

https://www.aparat.com/v/0LIgl

#کرمان #kerman #شهربابک #shahrbabak #maymand #meymand #مهر_پرستی
#هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs
#mustseeshahrbabak #mustseeiran #mustseekerman hamgardi #iran_nama #visitiran
موضوع : کرمان گردی، 
برچسب ها :
لینک های وابسته:
هخامنش سعیدی
جمعه 1399/01/22


( همه ی صفحه ها : 11 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   

www.instagram.com/hakhamaneshs
نام و نام خانوادگی      
ایمیل      
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات